BAŞLICA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Başlıca öğretim yöntemleri şunlardır:

 1. Anlatma (Takrir) Metodu
 2. Soru – Cevap Metodu
 3. Problem Çözme Metodu
  • Tümevarım Metodu
  • Tümdengelim Metodu
  • Çözümleme Metodu
  • Bireşim Metodu
 4. Grupla Çalışma Metodu
 5. Tartışma Metodu
  • Münazara
  • Panel
  • Zıt Panel
  • Sempozyum
  • Açık Oturum
  • Forum
  • Kollegyum
  • Beyin Fırtınası
 6. Laboratuvar Metotları
  • Gözlem
  • Deney
  • Gösteri
 7. Örnek Olay Metodu
 8. Gösterip Yaptırma Metodu

Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise, o kadar iyi öğrenir ve öğrenmelerimiz o kadar kalıcı olur. En iyi öğrendiğimiz şeyler, kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. En iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru gidilendir.

Öğrencilerin

Sadece duydukları zaman unutulduğu,

Duydukları ve gördükleri zaman biraz hatırlandığı,

Duydukları, gördükleri ve onunla ilgili soru sordukları veya birisi ile tartıştıkları zaman, anlamaya başladıkları,

Duydukları, gördükleri , tartıştıkları ve yaptıkları zaman bilgi ve beceri kazandıkları,

Hatta başkasına anlattıkları zaman bilgilerin kalıcılığı sağlanmış olduğu görülmüştür.

Eğer öğrenciler aşağıda belirtilenleri yaparlarsa daha iyi öğrenirler.

1- Bilgiyi kendi kelimeleriyle yeniden ifadelendirmek.

2- Örneklendirmek

3- Çeşitli biçimlerinin ve durumlarının neler olduğunu ayırt etmek.

4- Bilgi ile diğer faktörler ve fikirler arasında bağlantı kurmak.

5- Bilgiyi çeşitli biçimlerde kullanmak.

6- Bazı sonuçlarını önceden görmek.

7- Bilginin karşıtını veya tersini ifadelendirmek


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir