Ekim 10, 2011 - 4.SINIF (İ.Ö), SON DAKİKA    No Comments

2011-2012 4.sınıf sene başı zümresi

2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM  YILI

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN İLKÖĞRETİM OKULU

 1. DÖNEM  4. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

TOPLANTI  TUTANAĞI

TOPLANTI NO: 1

KARAR NO: 1

TOPLANTI  YERİ : ÖĞRETMENLER ODASI

TOPLANTI  TARİHİ VE GÜNÜ : 07.09.2011

TOPLANTI  SAATİ : 12.15

 

TOPLANTIYA KATILANLAR:

1. Yusuf KAYA                       4/A Sınıfı Öğretmeni.

2. Serdar KARTAL                4/B Sınıfı Öğretmeni.

3. H.Murat ÖZGÜN               Müd. Yard.

 

 

TOPLANTININ AMACI: 2011-2012 Eğitim ve öğretim yılının 4. sınıflar arasında planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında birlik ve beraberliğin sağlanması.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

2.Zümre öğretmenler toplantısının ve birlikte hareket etmenin önemi.

3.Bir önceki öğretim yılı sonunda alınan kararların gözden geçirilmesi ve okunup değerlendirilmesi.

4.Türk Milli Eğitiminin ve derslerin genel ve özel amaçlarının incelenip değerlendirilmesi.

5.Değişen İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin yeniden incelenmesi.
6.e-okul not sistemi.

7.2011-2012 Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve 4.sınıflar yıllık çalışma programının hazırlanması.
8.Öğrencilerin sınıfı ve okulu daha çok sevmeleri için yapılacak çalışmaların belirlenmesi.
9.Yıl boyunca okutulacak dersler üzerine konuşulması ve seçmeli ders ve saatlerinin belirlenmesi.

10.Sınıf içinde tutulacak defter ve dosyaların belirlenmesi.
11.Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler.
12.Eğitim-Öğretimde başarıyı artırıcı hususların belirlenmesi.
13.Yeni programın yeniden incelenmesi, ortak bir kanıya varılması.

14.Yıllık ve günlük ders planlarının yapımında beraber hareket edilmesi.

15.Ünite  ile ilgili konuların  planlanan  sürede  bitirilmesi. Ünite ve sürelerinin belirlenmesi

16.Atatürkçülük konuları ve planlara yansıtılması 2504 S.T.D.

17.Öğrencilere aldırılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi.

18.Araç-Gereç ve teknoloji kullanımı.
19.Ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesi (sınav soru ve konu tespiti, nasıl sınav yapacağız ve diğer).

20.Öğrenciye verilecek 1. dönem proje ve performans görevlerinin belirlenmesi:
21.Öğrencilerin ders içi ve ders dışında da gözlemlenmesi.
22.Sınıf kitaplıklarının oluşturulması ve kitaplığı zenginleştirme yollarının belirlenmesi.

23.Benzer konularda diğer zümrelerle işbirliği ve ortak hareket etme.

24.Dersin işlenişine göre alınacak tedbirler öğrenci merkezli eğitime yönelme.

25.Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem ve inceleme ile ilgili konular.

26.Millî bayramlarda, belirli gün ve haftalar da  yapılan faaliyetlere katılma. Sınıflarda Sosyal Kulüpleri

kurma ve faaliyetlerini başlatma. Yapılan faaliyetlerle ilgili defter ve dosyaları tutma.
27.Öğrenci Ruhsal dosyalarının doldurulmasında dikkat edilecek hususların belirlenmesi.
28.Okul-Aile  iş birliği.
29.Veli toplantılarının belirlenmesi.
30.Dilek ve temenniler. Kapanış.

 

 

 

TOPLANTI TUTANAĞI

   Dumlupınar İlköğretim Okulu  4.Sınıf zümre öğretmenleri olarak; 07.09.2011 tarihinde Çarşamba günü  saat 12.15’de öğretmenler  odasında bir araya gelindi. Toplantı gündem maddeleri Öğretmen Yusuf KAYA  tarafından okundu ve görüşüldü. Toplantı tutanağı  ise Serdar KARTAL tarafından yazıldı.Toplantı sonucunda aşağıda  belirtilen  kararlar alındı.

1. Açılış,Yoklama,Saygı duruşu ve İstiklal Marşı:

Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimiz için yapılan saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu.
2. Zümre öğretmenler toplantısının ve birlikte hareket etmenin önemi:

Zümre öğretmenler toplantısının ve birlikte hareket etmenin yararları üzerinde duruldu ve zümre olarak sık sık bir araya gelerek bilgi alışverişinin yapılmasına karar verildi.

3. Bir önceki öğretim yılı sonunda alınan kararların gözden geçirilmesi ve okunup değerlendirilmesi:

Bir önceki öğretim yılı sonunda alınan “Zümre Öğretmenler Kurulu” kararları gözden geçirildi ve yeniden okunup değerlendirilerek bu kararlar doğrultusunda yeni kararların alınmasına karar verildi.

4. Türk Milli Eğitiminin ve derslerin genel ve özel amaçlarının incelenip değerlendirilmesi:

Türk Milli Eğitimi’nin ve derslerin genel ve özel amaçlarının incelenip değerlendirilmesi ve bu amaçlar doğrultusunda hareket edilmesine karar verildi.

5. Değişen İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin yeniden incelenmesi:

İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri sınıf öğretmeni Aysel ERGİN  tarafından okundu. Değişen maddeler üzerinde yeniden hassasiyetle duruldu. yönetmeliğin yıl boyunca incelenmesi ve yapılan her türlü faaliyette rehber olması gerektiği istendi.

6.  e-okul Not Sistemi:

Bakanlığımızın uygulamaya geçirdiği e-okul uygulamasının geçen dönemde yapılan çalışmalarla işleyişinin tanındığı vurgulandı. Bu doğrultuda yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin tarihlerinin, sonuçlarının, proje ve performans görevlerinin tarihlerinin ve değerlendirilmesinin  sisteme girişinin yapılamasının önemi  belirtildi .Öğrencinin okuduğu kitapların yıl sonunu beklemeden belirli aralıklarla eksiksiz girilmesinin yığılmaları önleyeceği anlatıldı.

Veli toplantısında da  e-okul sisteminin işleyişi ve “Veli Bilgilendirme Sistemi” hakkında bilgiler verilmesi, öğrencilerinin okulla ilgili gerekli bilgilerine bu sisteme girerek öğrenebileceklerinin anlatılması kararlaştırıldı.

7. 2011-2012 Yıllık Çalışma Takvimi incelenerek dönem dönem iş günü sayısı belirlendi. Okulların 08 Haziran 2012 tarihinde kapanması baz alınarak I.Dönem :18 Hafta; 86,5 İşgünü    Il.Dönem :18 Hafta; 87,5 İşgünü   TOPLAM İŞ GÜNÜ : 174 olarak tespit edildi. Bu iş günü doğrultusunda 4.sınıf planları hazırlanırken aylara göre yıllık çalışma programının da zümre ile beraber hazırlanmasına karar verildi.
8. Öğrencilerin sınıfı ve okulu daha çok sevmeleri için yapılacak çalışmaların belirlenmesi:   Öğretmenler tarafından öğrencilerin okuldan daha çok zevk almalarını sağlamak amacıyla sosyal etkinliklere fazlaca yer verileceği kararlaştırıldı. Sınıfları kaynaştırma amaçlı ortak araştırma çalışmaları, çeşitli eğlence etkinlikleri düzenleneceği belirtildi.
9. Yıl boyunca okutulacak dersler üzerine konuşulması ve Serbest Etkinlikler saatlerinin belirlenmesi:  4.Sınıflarda 26 saat zorunlu,4 saat de Serbest Etkinlikler dersi okutulacağı belirtildi. Zorunlu dersler ders saatleri aşağıda belirtilmiştir.

İlköğretim 4.Sınıf DERSLERİ

Zorunlu Dersler

Haftalık Ders Saati

Türkçe

6

Matematik

4

Fen ve Teknoloji

3

Sosyal Bilgiler

3

Yabancı Dil (İNGİLİZCE)

3

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

2

Görsel Sanatlar

1

Müzik

1

Beden Eğitimi

2

Trafik Güvenliği

1

ZORUNLU DERS SAATİ TOPLAMI

26

SERBEST ETKİNLİKLER

4

GENEL TOPLAM

30

 

10. Sınıf içinde tutulacak defter ve dosyaların belirlenmesi:
Yıl boyunca tutulacak defter ve dosyalar: Öğrenci dosyaları, Sınıf Kitaplık Defteri, Öğrenci davranış gözlem formu, Grafikler, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Matematik ve Türkçe ve diğer derslerle  ilgili değerlendirme formları, Veli Toplantı Tutanakları ve Veli Görüşme Defteri, Zümre Öğretmenler Toplantıları Dosyası, Deney Defteri, Not Çizelgeleri veya not defterleri, Sınav Kağıtları,Testler ve Cevap Anahtarları, Rehberlik dosyası, Ders ve Yoklama Defteri. Meslekle ilgili kitap ve yazılar, Yıllık ve Günlük planlar, Ürün Dosyaları(Portfolyo) Her öğrenciye ayrı olmak üzere, şeklinde belirlendi.
Ayrıca sınıf öğretmenleri tema, yazı, resim, şiir köşelerinin öğrencilere hazırlatılmasının öğrencileri daha aktif hale getireceğinin ve sürekli değişik öğrencilere görev verilmesinin daha yararlı olacağını belirtti. Ayrıca bu köşeler hazırlanırken zümre sınıfların işbirliği içinde olmasına karar verildi.

11. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler:  Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ilk hedefin öğrenci merkezli olması gerektiği  kararlaştırıldı. Yapılan eğitim ve öğretimin ezberden uzak, somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenen, özellikle öğrenciyi yaparak yaşayarak öğrenmeye sevk edici olması gerektiği kararlaştırıldı.
Uygulanacak yöntem ve teknikler için öğretmenler ellerinde bulunan kaynaklardan yararlanacaklarını söylediler. Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin yeniden okunup incelenmesine, derslere yansıtılmasına ve uygulanmasına karar verildi. Kullanılacak yöntem ve tekniklerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.
Buluş yolu, Soru Cevap, Araştırma İnceleme, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sonuç Çıkarma, Sonuç Cümlesi Yazma, Resimleme,Tahmin Etme, Hangisi Daha Önemli, Röportaj Yapma, Mektup Yazma, Öyküleştirme Düşündüğünü Söyle, Yaparak Yaşayarak Öğrenme ,Gösterip Yaptırma vb.

12. Eğitim-Öğretimde başarıyı artırıcı hususların belirlenmesi:
Sınıf Öğretmenlerinden Yusuf KAYA; başarının artırılmasında öğrenci özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerektiğini ve öğrencilerin seviyesine uygun eğitim verilerek başarı duygusunu her öğrencinin tatması gerektiğinin önemini vurguladı. Serdar KARTAL  ise; eğitimde ödüllendirmenin önemine dikkat çekti. Öğretmenler bu sene ki hedeflerinin her öğrenciyi eğitim öğretim ortamına birebir katmak olduğunu söylediler. H.Murat ÖZGÜN ise; Öğretmenin  çağa  uygun  olarak  yetişmesinin  gereğine  inanarak  bizlere  yardımcı  ve  bilgilerimizi  artırıcı eserlerin sıkça  okunması gerektiğini hatırlattı ;

13. Yeni programın yeniden incelenmesi, ortak bir kanıya varılması:

Sınıfın öğretmenleri  yıl boyunca; yeni müfredat programına uygun olarak hareket edeceklerini ve derslerin birbirine paralel olarak  yürütüleceğini belirttiler. Mümkün olduğunca görsel materyallerden yararlanacaklarını ve öğrencileri araştırma incelemeye yönlendireceklerini eklediler.

 14. Yıllık ve günlük ders planlarının yapımında beraber hareket edilmesi:

Yıllık ve günlük ders planların yapımında zümre öğretmenlerince ortak hareket edilmesine ve

yıllık planların En geç Ekim ayı içerisinde zümre olarak hazırlanıp, bir örneğinin idareye verilmesine karar verildi.

15. Ünite  ile ilgili konuların  planlanan  sürede  bitirilmesi.Ünite ve sürelerinin belirlenmesi:

Ünite konularının önceden belirlenen iş takvimi doğrultusunda ve belirtilen sürede işlenerek bitirilmesine karar verildi.

Toplantıda Ünite süreleri aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. Ünitelerin veriliş sırası, ders saati ve tarihleri ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN hazırlanırken zümre olarak ileride belirlenecektir.

4.SINIFLAR TEMA SÜRELER  (Lider Yayıncılık)

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ ÜNİTELERİ VE SÜRELERİ

 

ÜNİTELER

BAŞLAMA BİTİŞ

SÜRE (Ders Saati )

1.

Vücudumuz Bilmecesini Çözelim              21 saat

19.09.2011 – 28.10.2011

18 / 6 Hafta

2.

Maddeyi Tanıyalım                                 36 saat

31.10.2011 – 23.12.2011

24 / 8 Hafta

3.

Kuvvet ve Hareket                                 11 saat

26.12.2011—20.01.2012

12 / 4 Hafta

4.

Ses ve ışık                                             21 saat

06.02.2012 – 24.02.2012

09 / 3 Hafta

5.

 Gezegenimiz Dünya                               14 saat

27.02.2012 – 16.03.2012

09 / 3 Hafta

6.

Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım       18 saat

19.03.2012—08.05.2012

21 / 7 Hafta

7.

Yaşamımızdaki Elektrik                         16 saat

09.05.2012 – 08.06.2012

15 / 5 Hafta

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER    (Tuna Matbaacılık)

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜNİTELERİ VE SÜRELERİ

 

ÜNİTELER

BAŞLAMA BİTİŞ

SÜRE (Ders Saati )

1.

Kendimi Tanıyorum

19.09.2011 -14.10.2011

12  / 4 hafta

2.

Geçmişimi Öğreniyorum

17.10.2011 – 18.11.2011

15 / 5 hafta

3.

Yaşadığımız Yer

21.11.2011 – 23.12.2011

15 / 5 hafta

4.

Üretimden Tüketime

26.12.2011 – 10.02.2012

15 / 5 hafta

5.

İyi ki Var

13.02.2012 – 09.03.2012

12 / 4 hafta

6.

Hep Birlikte

12.03.2012- 06.04.2012

12 / 4 hafta

7.

İnsanlar ve Yönetim

09.04.2012—11.05.2012

15 / 5 hafta

8.

Uzaktaki Arkadaşlarım

14.05.2012  — 08.06.2012

12 / 4 hafta

 

4. SINIF  TÜRKÇE  DERSİ      (Bilim ve Kültür Yayınları)

4. SINIF / TÜRKÇE  TEMALARI VE SÜRELERİ

 

ÜNİTELER

BAŞLAMA BİTİŞ

SÜRE ( İş Günü )

1.

1. TEMA :  Güzel Ülkem Türkiye

19.09.2011 – 21.10.2011

25 iş günü

2.

2. TEMA :  Atatürk

24.10.2011 – 18.11.2011

25 iş günü

3.

3. TEMA : Sağlık ve Çevre

21.11.2011 – 16.12.2011

20 iş günü

4.

4. TEMA : Doğal Afetler

19.12.2011 – 20.01.2012

25 iş günü

5.

5. TEMA : Değerlerimiz

06.02.2012 – 09.03.2012

25 iş günü

6.

6. TEMA : Birey ve Toplum

12.03.2012 – 13.04.2012

25 iş günü

7.

7. TEMA : Hayal Gücü

16.04.2012 -  11.05.2012

20 iş günü

8.

8. TEMA : Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler

14.05.2012—08.06.2012

20 iş günü

Her bir  okuma parçası 1 haftalık  sürede işlenecektir.

4.SINIF MATEMATİK  DERSİ  (Öğün Yayınları)

4. SINIF MATEMATİK ÜNİTELERİ VE SÜRELERİ

 

ÜNİTELER

BAŞLAMA BİTİŞ

SÜRE (Ders Saati )

1.

1.Ünite                         26 Saat

19.09.2011 – 04.11.2011

26 /7 hafta

2.

2.Ünite                        19 saat

07.11.2011 – 25.11.2011

19 /3 hafta

3.

3.Ünite                        30 saat

28.11.2011 – 20.01.2012

30 /8 hafta

4.

4.Ünite                        30 saat

06.02.2012 – 30.03.2012

30 /8 hafta

5.

5.Ünite                        21 saat

02.04.2012 – 04.05.2012

21 /5 hafta

6.

6.Ünite                        18 saat

07.05.2012 – 08.06.2012

18 /5 hafta

 

 

 

TOPLAM

36 hafta  /  174 iş günü

 

 

 

4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ (Yurdum Yayıncılık)

 

4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ ÜNİTELERİ VE SÜRELERİ

 

 

ÜNİTELER

 

BAŞLAMA BİTİŞ

 

SÜRE (Hafta )

 

1.

 

Atatürkçülük konuları ve planlara yansıtılması 2504 S.T.D. :

2504 S.T.Dergisindeki  Atatürkçülük konularının tekrar okunup incelenmesi ve planlara ve derslere yansıtılmasına karar verildi.

17. Öğrencilere aldırılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi:

Öğrencilere; Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar…vb. derslerinde etkinlik çalışmaları için gerekli olan malzemelerin listesi birlikte yapılıp verilmesine ayrıca bu dersler için gerekli olan ürün dosyalarının da bir an önce aldırılması gerektiğine karar verildi.

18. Araç-Gereç ve teknoloji kullanımı:

Derslerde araç-gereç kullanımına önem verilmesine ve yeni teknolojilerden yararlanılması istendi.

19. Ölçme ve değerlendirme araçlarının belirlenmesi . İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre haftalık ders saati üç ve üç dersten az olan derslerden en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre bu sınıfta haftalık ders saati bir olan Trafik Güvenliği dersinden iki, haftalık ders saati üç olan Sosyal Bilgiler dersinden iki, haftalık ders saati üçten fazla olan Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji derslerinden ise üç sınav yapılmasına karar verildi.

Ayrıca yönetmeliğin 36. maddesi hükümlerince klasik ( Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmamasına, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı vb sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olmasına, soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesine karar verildi.

Gerektikçe test uygulamasını geliştirmek ve sınavlara hazırlanmaya alıştırmak için test soruları çözdürülmesinin uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Aynı anda uygulanmak şartıyla sınavlarda, zümre öğretmenleri tarafından hazırladığımız ortak sorularla ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin yapılmasına  ve bu soruların  cevap anahtarlarının  çıkarılarak kullanılmasına karar verildi.

Ölçme değerlendirmede sonuçların 100’lük sisteme göre yapılacağı, bu şekilde daha hassas ve nesnel bir ölçme değerlendirme olanağına kavuşulduğu vurgulandı. Mihver derslerde 2. sınavların ortak sınav olarak uygulanması kararlaştırıldı.               

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ

Bir

Dönemde

Bir

Dönemde

Bir

Dönemde

Yıllık

Yazılı

Ders ve Etk.Katı.

Performans Gör. En Az

Proje

Türkçe

3

2

1

Öğrencinin seçeceği dersten

yıllık en az bir proje ödevi verilir.

Matematik

3

2

1

Fen ve Tek.

3

2

1

Sos.Bil.

3

2

1

Trafik

2

2

1

 

Ölçme değerlendirme etkinliklerinden biri olan yazılı değerlendirmelerin aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde yapılması kararlaştırıldı.

I. Dönem

Türkçe 1.Yazılı

1– 5  Kasım2.Yazılı

5–9 Aralık3.Yazılı

2 – 6 OcakMatematik Dersi1.Yazılı

1 – 5 Kasım2.Yazılı

5 -9 Aralık3.Yazılı

2– 6 OcakFen ve Teknoloji1.Yazılı

24 – 31 Ekim2.Yazılı

28 Kasım– 02 Aralık3.Yazıl

26 – 30 AralıkSosyal Bilgiler1.Yazılı

24 – 31 Ekim2.Yazılı

28 Kasım– 02 Aralık3.Yazıl

26 – 30 AralıkTrafik1.Yazılı

14 – 18 Kasım2. Yazılı

19 – 23 Aralık

 

  

 

 

II. Dönem

 

Türkçe Dersi 1.Yazılı

01– 07 Mart2.Yazılı

09 -13 Nisan3.Yazılı

14  – 18 MayısMatematik Dersi1.Yazılı

01– 07 Mart2.Yazılı

09 -13 Nisan3.Yazılı

14  – 18 MayısFen ve Teknoloji1.Yazılı

08 – 14 Mart2.Yazılı

16 -20 Nisan3.Yazılı

21  – 25 MayısSosyal Bilgiler1.Yazılı

08 – 14 Mart2.Yazılı

16 -20 Nisan3.Yazılı

21  – 25 MayısTrafik1.Yazılı

19-24 Mart     2. Yazılı

07 – 11 Mayıs

 

 

20. Öğrenciye verilecek 1. dönem proje ve performans görevlerinin belirlenmesi:

Öğrencilerin ikinci dönem ve yıl sonu değerlendirmelerinde proje ve performans görevlerinin de ağırlıklı rol oynayacağı belirtildi. Bu konu hakkında bilgi alınacak tebliğler dergisi ve yönetmelik dikkatle incelendi. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesinde belirtilen; “Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.” Hükmü gereğince öğrencilere aşağıda yazılı proje ve performans görevlerinin verilmesinin, değerlendirme ölçeğine yada dereceli puanlama anahtarına  göre değerlendirilmesine karar verildi. İlköğretim Genel Müdürlüğünün B.0.08.İGM.0.08.01.01-320/443 sayı ve 10.01.2008 tarihli yazısı doğrultusunda  Proje ve performans görevlerinin öğretmen gözetiminde yaptırılması gerekli görüldüğü takdirde çalışmanın araştırma ve veri toplama gibi ön hazırlıklarının sınıf dışında, ürünün oluşturma ve sonuçlandırma aşamalarının ise sınıf içinde yaptırılarak öğrencilerin görevi yaparken sergilediği performansın gözlenerek gerçekçi bir değerlendirme yapılmasına çalışılması kararı alındı. Yönetmeliğin 35.maddesi gereği; Proje  bir tane dersten hazırlanacak ve öğrenciler istediği dersi seçecekler. Eğer öğrenci isterse projeyi bireysel değil grup çalışması şeklinde yapabilecek.1.dönem bitmeden teslim edilecek. Performans görevine gelince her öğrenci 1.dönemde Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji ve Görsel Sanatlar derslerinden ayrı ayrı olmak üzere birer performans görevi hazırlayacak.Ama performans görevleri öğrencilerce bireysel olarak hazırlanacak. Performans görevlerinin,öğretmen ve öğrencilerce (Öğretmenler değerlendirme ölçütlerini belirlerken öğrencilerin de görüşlerini almıştır.) önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan aşağıdaki performans değerlendirme ölçeğine veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilmesine. Öğrencilere performans görevi ve proje verilirken kullanılacak değerlendirme ölçütlerinin önceden verilmesine. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını teslim etmelerine. Projelerin teslim edildikleri yarı yılda değerlendirilmesine. Öğrencilerin ders içi performanslarının, bütün derslerden bir yarıyılda en az bir derse katılım puanı verilerek değerlendirilmesine karar verildi. Projeler ve Performans görevleri için değerlendirme ölçütlerimiz:

 

DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

AÇIKLAMA: Yukarıdaki proje ödevi aşağıdaki ölçütler doğrultusunda puanlanacaktır.

Kategoriler

Ölçütler ve Puanlama

Çok İyi

(4)

İyi

(3)

Orta

(2)

Zayıf

 (1)

 

TOPLAM

 

Ödevlerin

Tamamlanması

 

Ödevin tüm bölümleri tamamlanmış

Ödevin çoğu bölümleri tamamlanmış.

Ödevin yarısı yapılmış.

Ödevin yarısından azı yapılmış.

 

Doğruluk ve

 

Bilgi Verme

Ödevin tüm bölümleri doğru yapılmış.

Ödevin tamamen anlaşılarak yapıldığıgörülüyor.

Ödevin çoğu bölümü

doğru yapılmış.

Ödevin büyük bir kısmınınanlaşıldığı görülüyor.

Ödevin yarısı doğru yapılmış.

Ödevin ancak birazı anlaşılmış.

Ödevin yarısından azı doğru yapılmış.

Ödev hiç anlaşılmamış.

 

 

Düzeneğin hazırlanışı

 Düzenek eksiksiz hazırlanmış

Konuya uygun işlerlik kazanmış

Düzenek eksiksiz hazırlanmış

Konuya uygun işlerlik kazanmışancak bir iki hata yapılmış

Düzenek hazırlanılmış ancak hatalar yapılmış konuya uygun işlerlik kazanmamış.

Düzenek hazırlanılmamış ya da çok kötü hazırlanılmış

Konuya uygun değil.

 

Harcanan Zaman ve Emek

Ödeve çok fazla emek ve zaman verilmiş.

Ödeve yeterince emek ve zaman verilmiş.

Ödeve biraz zaman ve emek verilmiş.

Ödeve çok az zaman ve emek verilmiş.

 

Düzen ve

Temizlik

Ödevin tamamı düzenli ve temiz.Ödevin bir iki yerinde düzensizlik ve karalama var.Ödevin bazı yerlerinde düzensizlik ve karalama var.Ödevin çoğu yerinde düzensizlik ve karalama var.

 

 

 

Puan = (Genel Ortalamadan Alınan Puan / Genel Ortalamadan Alınabilecek En Yüksek Puan) x 100

 

Örneğin, 21 puan aldınız.Bu performans ödevinden alabileceğiniz en yüksek puan 28’dir. 21:28=0,75’tir.

100×0,75=75. Alacağınız not 75 olacaktır.

 

           Ayrıca;Proje ve Performans görevlerinin dağılımında, proje sunumunda, ders ve sunumların anlatımında…..vb Kolaylık sağlamak amacıyla sınıf içinde görevli Öğrenci Grupları’nın oluşturulmasına karar verildi. Aşağıda öğrencilere verilecek performans görevleri ZÜMRE öğretmenleri tarafından çevre şartlarına ve öğrenci seviyesine  uygun olarak  belirlenmiştir. Öğrenci istediği performans görevini seçmekte ve istediği gurubu kurmakta ve gurubuyla çalışmakla tamamen özgür olacaktır. Böylece öğrencinin daha zevkle çalışacağı ve sorumluluğunu daha iyi duyacağı düşünülmüştür ve bu şekilde karar alınmıştır.

 

4.SINIF PERFORMANS GÖREVLERİ ve PROJE KONULARI ÖRNEK LİSTESİ

PERFORMANS GÖREVİ

 

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ

1.Termometre  hakkında bilgi sahibi olalım.

2. Besinler ve Değerleri.

3. Doğal ve işlenmiş maddeler.

4.Bir bilim adamının hayatını araştırma

5.Peri bacaları nasıl oluşmuştur?

6.Doğal kaynaklar niçin dikkatli tüketilmelidir? Bu konuda insanlar nasıl bilinçlendirilebilir?

7.“Çiçekler gece ne yapar?” Yatak odalarında geceleri niçin çiçek bulundurmamalıyız?

8.Farklı şekillerde mum nasıl hazırlanır?

9.Basit elektrik devresi oluşturma

10.Sizden Newton ya da Edison’un hayatı ve buluşları hakkında bilgi toplayıp sunmanız isteniyor.

11.İnsanların çevreye olan olumsuz etkilerini araştıralım. Çevrenin kirlenmesini önlemek amacıyla bize düşen görevleri arkadaşlarımızla paylaşarak ödevimizi raporlaştıralım.

12.Sizden bir günlük beslenmede almış olduğumuz besinleri ve değerlerini bulmanız istenmektedir.

13.Yağmur sesi oluşturma(Grup çalışması)

14.Peri bacaları nasıl oluşmuştur?

15.Doğal kaynaklar niçin dikkatli tüketilmelidir? Bu konuda insanlar nasıl bilinçlendirilebilir?

 

TÜRKÇE DERSİ

1.Hoşgörülü Birey.( Sizden hoşgörülü bireyin özelliklerini belirten bir yazı hazırlamanız istenmektedir.)

2. Sizden Atatürk’ün eğitime verdiği önemi araştırmanız isteniyor.

3. Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden, nerelerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir araştırma yapalım.

4.Yakın komşularınızla ilgili fotoğraf albümü oluşturun. Komşularınızı çeşitli özellikleriyle tanıtın.Yakın komşularınızla aranızdaki ilişkileri anlatan bir yazı yazınız.

5.Atatürk öğretmen olsaydı nasıl bir öğretmen olurdu? Atatürk yaşasaydı,çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi?Gelecekte hangi mesleği seçeceğinizi gerekçeleriyle yazınız.

6.Çok sevdiğiniz bir hayvanın özelliklerini araştırınız. Bu hayvanla ilgili değişik resimler bulunuz.Niçin bu hayvanı çok sevdiğinizi anlatan bir yazı yazınız.

7.İçinde dünya, güneş, ay ve bulutun yer aldığı bir masal yazınız.

8.Çocuklar için yararlı bir besin maddesi tasarlayın. Bu ürüne bir paket tasarlayın. Bu ürünün satması için bir reklam senaryosu yazınız.

9.Kutladığımız bayramların isimlerini yazınız. Büyüklerinizle eski bayramlar konulu bir söyleşi yapınız.En çok sevdiğiniz bayram hangisidir?Neden?Bayramda çocuk konulu kısa bir yazı yazınız.

10.İstediğiniz bir hikaye kitabı okuyunuz.Hikayedeki kahramanları yazınız.Yazarı hakkında araştırma yapınız.Hikayenin özetini yazınız.Hikayenin en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz yönleri yazınız.Hikayenin ana fikrini yazınız.

11.Sınıf gazetesi oluşturunuz.

12.Öğrenci olarak sorumluluklarınızla ilgili bir tablo oluşturun.

13.Ülkemizin doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yapınız.

14.Türkiye ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir kompozisyon çalışması yapınız.

15.İçine hayvan isimlerinin bulunduğu bir bulmaca hazırlayınız.

16.Sınıfımızda mini bir hayvanat bahçesi oluşturun.

17.Dünya konulu bir şiir yazınız.

18.Sağlık ve çevre konulu uyarı levhaları hazırlayınız.

19.Bayramını kutlamak için arkadaşınıza bir tebrik kartı hazırlayınız.

20.Türkiye haritası çiziniz.

21.Türkiye’nin çeşitli illerinden oluşan bir resim sergisi oluşturun.

22.Türkiye ile ilgili bir şiir yazınız.

23.Bir hikaye kitabını kendin yeniden yap.(Bir sayfayı ikiye katlayarak 4 sayfa elde

edilir.Atatürk’ün Hayatı ödevindeki gibi bir düzenleme yapılır.Hikayenin özeti bu sayfalara çıkarılır.Resimleri öğrenci kendisi yapar.)

24.Okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır?

25.Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?

26.Reklamların hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla grup çalışması yöntemiyle bir drama hazırlayınız.

27.Okullarda yapılan milli bayram kutlamalarının daha ilginç bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir?

28.Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.

29.Cumhuriyet kelimesini kullanarak bir akrostiş çalışması yapınız.

Akrostiş (İlkleme): Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesidir)

30.Anı nedir ? Atatürk’ün çocuklarla yaşamış olduğu bir anısını yazınız.

31.Atatürk ile ilgili en çok hoşunuza giden bir şiiri seçerek yazınız. Sınıfta arkadaşlarınıza şiir dinletisi olarak sununuz.

32.İstediğiniz bir hikâye kitabı okuyunuz. Hikâye haritasını çıkarın

33.İçinde sağlıklı besinlerin isimlerinin bulunduğu bir bulmaca hazırlayınız.

34.Türkiye ile ilgili en çok hoşunuza giden bir şiiri yazınız ve çalışmanızı resimlerle destekleyiniz.

35.Sağlık ve çevre konulu uyarı levhaları hazırlayınız.

36.Bayramını kutlamak için arkadaşınıza bir tebrik kartı hazırlayınız.

37.Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.

38.Mektup yazarken nelere dikkat etmeliyiz? Açıklayınız. Sevdiğiniz birine mektup yazınız.

39.Mektup zarfı üzerinde nasıl yazıldığını açıklayınız.

40.Atatürk’ün eğitime verdiği önemi araştırınız. Araştırmalarınızı yazınız.

41.En az üç tane çizgi film veya hikaye kahramanı belirleyip, bunların karşılaştıkları sorunları ve çözüm metotlarını bulunuz.

42.Çevre konulu ( yaşadığınız yer, toprak, ağaç, orman, bitkiler, hayvanlar, çevre kirliliği ) bir yazı, hikaye, şiir veya anı vb. türünde bir yazı yazınız.

43.Çevremizin daha temiz tutulması için neler yapılması gerekir? Düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız.

44.ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yaparak çalışmanızı resimlerle destekleyin.

45.Sizden Ömer Seyfettin’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi toplayıp sunmanız isteniyor.

46.Sizden “Türkiye” konulu şiirler araştırıp bulmanız isteniyor.

47.Sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Çevre bilincinin gelişmesi için kimlerden e nerelerden yardım alabileceğimiz konusu ile ilgili bir araştırma yapalım.

48.Jules Verne’nin hayatı ve Eserlerinden biri.

49.Sanat dallarından birini araştırıyorum.

50.Mektup Yazıyorum

51.Ebru sanatını anlatan bir afiş hazırlama

52.Çizgi film kahramanları kitapçığı hazırlama

53. “Rüzgar eken fırtına biçer.” Atasözünü en az üç sayfadan oluşan bir öykü yazarak açıklayınız.

54.Çevremizde kullanılan deyimler

55.Noktalama işaretleri panosu hazırlama

56.Sizden “Türkiye” konulu şiirler araştırıp bulmanız isteniyor.

57.En sevdiğiniz arkadaşınıza doğum gününde vermek üzere bir oyuncak tasarlayın.Tasarladığınız oyuncağı çizerek gösterin.Arkadaşınıza oyuncağı nasıl kullanacağını anlatın.Oyuncağı

ile oynarken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayınız.Tasarladığınız oyuncağın özelliklerini yazınız.

58.Türkiye’nin en merak ettiğiniz ili ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapınız.Tarihi,turistik yerleri,doğal güzellikleri,geçim kaynakları,eğitim düzeyi,nüfusu vb. Her türlü resim,fotoğraf,yazı,şiirle zenginleştirerek sunumu aktarın.

59.Yakın komşularınızla ilgili fotoğraf albümü oluşturun.Komşularınızı çeşitli özellikleriyle tanıtın.Yakın komşularınızla aranızdaki ilişkileri anlatan bir yazı yazınız.

60.Atatürk öğretmen olsaydı nasıl bir öğretmen olurdu?Atatürk yaşasaydı,çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi?Gelecekte hangi mesleği seçeceğinizi gerekçeleriyle yazınız.

61.Çok sevdiğiniz bir hayvanın özelliklerini araştırınız.Bu hayvanla ilgili değişik resimler bulunuz.Niçin bu hayvanı çok sevdiğinizi anlatan bir yazı yazınız.

62.İçinde dünya,güneş,ay ve bulutun yer aldığı bir masal yazınız.

63.Çocuklar için yararlı bir besin maddesi tasarlayın.Bu ürüne bir paket tasarlayın.Bu ürünün satması için bir reklam senaryosu yazınız.

64.Kutladığımız bayramların isimlerini yazınız.Büyüklerinizle eski bayramlar konulu bir söyleşi yapınız.en çok sevdiğiniz bayram hangisidir?Neden?Bayramda çocuk konulu kısa bir yazı yazınız.

65.İstediğiniz bir hikaye kitabı okuyunuz.Hikayedeki kahramanları yazınız.Yazarı hakkında araştırma yapınız.Hikayenin özetini yazınız.Hikayenin en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz yönleri yazınız.Hikayenin ana fikrini yazınız.

66.Sınıf gazetesi oluşturunuz.

67.Öğrenci olarak sorumluluklarınızla ilgili bir tablo oluşturun.

68.Ülkemizin doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yapınız.

69.Türkiye ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir kompozisyon çalışması yapınız.

70.İçine hayvan isimlerinin bulunduğu bir bulmaca hazırlayınız.

71.Sınıfımızda mini bir hayvanat bahçesi oluşturun.

72.Dünya konulu bir şiir yazınız.

73.Sağlık ve çevre konulu uyarı levhaları hazırlayınız.

74.Bayramını kutlamak için arkadaşınıza bir tebrik kartı hazırlayınız.

75.Türkiye Haritası çiziniz.

76.Türkiye’nin çeşitli illerinden oluşan bir resim sergisi oluşturun.

77.Atatürk’ün Türk Milleti’nin çağdaşlaşma ile ilgili sözleri veya Atatürk’ün kadın haklarıyla ilgili söylediği sözleri renkli kartlara yazma
78.Ülkemizdeki ‘Gönüllü Çevreci Kuruluşlar’ın adlarını ve amaçları konusunda araştırma
79.Gelecekte olmak istedikleri meslekle ilgili bir hikaye yazma

80.Okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır?

81.Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?

82.Reklamların hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla grup çalışması yöntemiyle bir drama hazırlayınız.

83.Okullarda yapılan milli bayram kutlamalarının daha ilginç bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir?

84.Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.

 

 

SOSYAL BİLGİLER DERSİ

1.Bölgemizi Tanıyalım. (Sizden bölgemizin ekonomik, kültürel, iklim, yeryüzü şekilleri, eğitim, ulaşım ile ilgili araştırma yapmanız istenmektedir.)

2.Okulumuzu nasıl güzelleştiririz?

3.M.Kemal’in 19 Mayıs 1919’dan 29 Ekim 1923’e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar

4.Deprem bilgi posteri hazırlama

5.Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma

6.Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?

7.Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz,merak ettiğiniz bir ülke seçerek,bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.

8.Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları

9.Şekerin serüveni . Sizden pancardan elde edilen şekerin nasıl elde edildiğini, üretilme aşamalarını araştırıp sunmanız isteniyor.

10.Köyünüzün Düğünleri             

11.Sizden yaşadığınız bölgedeki ekonomik faaliyetleri araştırıp listelemeniz ve grafik kullanarak sunmanız isteniyor.

12.Sizden TBMM’nin Bakanlar Kurulunda hangi bakanlıkların olduğunu araştırmanız ve seçtiğiniz bir bakanlığın hangi görevleri yüklendiğini bulmanız isteniyor.

13.Sizden hayatınızı kolaylaştıran ve en çok sevdiğiniz günümüz teknolojik araçlarından istediğiniz birini seçip bu buluşu yapan insan hakkında araştırma yapmanız isteniyor.

14.Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi araştırınız.

15.Teknolojik bir ürünü tanıtan broşür hazırlama

16.Dün Nasıldı? Bugün Nasıl?

17.Toplumsal hayattaki temel ihtiyaçların karşılanması için kurumlar ortaya çıkmıştır. Bu kurumların bazıları devlet tarafından, bazıları da gönüllü insanlar tarafından oluşturulmuştur. Çevrenizdeki devlet kurumlarından 5, gönüllü insanların kurdukları kuruluşlardan 5 tanesini araştırmanız isteniyor.

18.Çevremizdeki yazısız kurallar

19. Corum’un tarihi eserleri ve doğal güzellikleri

20.Ülkemizdeki bakanlıklar

21.Yerel yönetim birimleri

22.Egemenliğimizin sembolleri

23.TBMM ve görevleri

24.Dünya haritasından bir ülke belirleyin ve bu ülkenin özellikleri hakkında araştırma

25.Türkiye’nin tarihi eserleri

26.Dünyanı tarihi eserleri ( İnsanlığın ortak mirası )

27.Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyma
28.Sözlü tarih yöntemiyle aile tarihi yazma

29.M.Kemal’in 19 Mayıs 1919′dan 29 Ekim 1923′e kadar geçen sürede yaptığı çalışmalar
30.Hava durumu gözlemi ve elde edilen verileri tabloda gösterme

31.Okulumuzu nasıl güzelleştiririz?

32.Deprem bilgi posteri hazırlama

33.Üyesi olduğunuz kulübün amaçları ve çalışma alanlarını tanıtma

34.Tüketici olarak nasıl daha bilinçli olabiliriz?

35.Dünya haritası üzerinde gitmek istediğiniz,merak ettiğiniz bir ülke seçerek,bu ülke hakkında ayrıntılı bilgi toplayınız.

36.Cumhuriyet yönetimi ve ülkemize kazandırdıkları

 

MATEMATİK DERSİ

1.Sınıfımıza perde dikilecektir. (Sizden sınıfımızdaki öğrenci mevcuduna göre her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağınızı bulmanız isteniyor.)

2.Bölme konusunu arkadaşlarına öğretmek için bir etkinlik hazırla ve arkadaşlarına sun.

3.Tek ve çift sayıları tanıtıcı bir afiş hazırla.

4.Problem çözebilen ve çözemeyen arkadaşlarınla röportaj yap.Söyleşileri arkadaşlarına sun.

5.Ağırlık,uzunluk,zaman,sıvı ölçme araçlarını tanıtınız.

6.Geometri tahtası yapımı

7.Kesir takımı yapımı

8.Ailesinin 5 yıllık fındık gelirlerini gösteren sütun grafiği hazırlama

9.Matematik öğrenmenin günlük hayattaki önemini araştırınız.

10.Kartondan bir ev inşa ediniz. Bu ev üzerindeki geometrik şekilleri, geniş, dar ve dik açıları, paralel ve dik doğruları gösteriniz.

11.Yap-boz yapalım.

12.Simetrik desenli bir kilim tasarlayalım.

13.Sınıfımıza dikilecek perde için her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağımızı bulalım.

14.Evinizin yanındaki bir yolun kenarında bir saat süresince bekleyerek geçen otomobil, traktör, motosiklet vb. verilerini toplayın ve grafikle gösterin.

15.Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait veli bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.

16.Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait ağırlık bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.

17.Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait boy bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.

18.Kartondan bir daire keserek 24 saate bölünüz. Bir günümüzün planını (çalışma, dinlenme, oyun, beslenme, uyku vb.) daire üzerinde dilimleyerek gösteriniz.

19.Kartondan bir saat yaparak arkadaşlarımıza saat okumayı öğretelim.

20.Roma rakamları ve 100′e kadar sayıların roma rakamlarıyla yazılışını gösteriniz.

21.Arkadaşlarınız için doğal sayıların okunması ve çözümlenmesi ile ilgili alıştırma soruları hazırlayınız.

22.Doğal sayılarla toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinden birini veya bir kaçını içeren problemler yazarak, çözüm basamaklarını gösteriniz ve işlemi yapınız.

23.Beyaz bir karton üzerine çubuk makarna kullanarak açı çeşitlerini yapıştırınız. Üzerine özelliklerini yazınız.

24.Doğru, doğru parçası ve ışını tanımlayan bir model tasarlayınız.

25.Farklı renklerde kartonlar kullanarak birlik, onluk ve yüzlük sayı blokları yapınız.

26.50×70 cm boyutlarındaki beyaz kartona farklı renklerdeki kartonlarla öğrendiğimiz geometrik şekilleri kesip yapıştırınız ve altlarına özelliklerini yazınız.

27.Karton kullanarak küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizması yapınız. Bunların yüzey, kenar, köşe ve ayrıtlarını gösteriniz.

28.Ailenizdeki bireylerin boylarını ölçerek büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

29.Ailenizdeki bireylerin ağırlıklarını ölçerek küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

30.Paralarımızı ve özelliklerini anlatan resimli bir levha hazırlayınız.

31.Sınıfımızın çevresini ölçelim.

32.Sizden sınıfımızla ilgili mevcut, ağırlık ve boy grafiklerini hazırlamanız isteniyor.

33.Okulunuza bir basketbol sahası yapılacaktır. Sizden bunun için bir maliyet çıkarmanız isteniyor. Maliyeti çıkarırken şunları düşünmeniz işinizi kolaylaştırabilir.

34.Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırla.Arkadaşlarına sun ve sınıfta sergile.

35.Binaların dış kapılarını gözlemleyerek bunların şeklini ve üzerlerindeki süslemelerde kullanılan geometrik şekilleri belirleme
36.Bulmaca hazırlama
37.Geometri tahtası yapımı

38.Kesir takımı yapımı

39.Ailesinin 5 yıllık maaş gelirlerini gösteren sütun grafiği hazırlama

 

 

PROJE ÖDEVİ KONULARI

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ

1.Enerji Kaynaklarının Kullanımı.

2.Elektrik hangi yollarla üretilir? Elektriğin,santrallerden ve barajlardan evimize geliş öyküsü

3.Çağımızın en önemli hastalığı olan “kanser” hastalığına neden olan etkenler ve korunma yolları

4.Okulumuz ve yakın çevresinin krokisini değişik materyaller kullanarak hazırlayınız.

5.Yaşadığımız yerin tarihi,kültürel özellikleri,gelenek göreneklerini,oyun,müzik ve yemeklerini konu alan proje çalışması

6.Küresel ısınmanın sebepleri,sonuçları,alınacak önlemleri içeren bir rapor ve poster hazırlanması

7.Yaprak koleksiyonu hazırlama

8.Termometreyle Kayseri ilinin 2 aylık hava durumunun ölçülerek çizgi grafiği oluşturulması ve

yorumlanıp rapor hazırlanması

9.Kırsal alanlara geziler düzenleyerek  çeşitli bitkilerin fotoğraflarının çekilmesi,poster hazırlanması ve konuda bilgilendirici rapor hazırlanması

10.İcat edilmek istenen teknolojik bir cihazın makedinin yapılması ve çalışma prensibinin raporla gösterilmesi

11.Ay,Dünya  ve güneşin hareketini baz alan maket oluşturulması ve bu konuyla ilgili bilgilendirici bir rapor hazırlanması

12.Pil,iki ampül ve anahtardan oluşan bir elektrik devresi düzeneğinin oluşturulması

13.Saydam.yarısaydam ve saydam olmayan maddeleri konu eden bir maket oluşturma ve yorumlama

14.Sigara ve alkolün zararlarını anlatan  çalışma

15.Termometre yapımı

16.14 günlük ay gözlem raporu

17.Paraşüt yapımı

18.Güneş saati yapımı

19.Dünya Güneş ve Ay’ın hareketini gösteren model hazırlama

20.Ses Kirliliğini önleyen bir proje

21.Masa lambası yapımı

22.Bilime emeği geçen bir bilim adamının yaşamını araştır. (Edison, Newton)

23.İskelet Modeli(grup)
24.Mum Yapımı(grup)
25.Bir İçecek Yapımı
26.Oyun evini aydınlatma
27.Elektrik hangi yollarla üretilir? Elektriğin,santrallerden ve barajlardan evimize geliş öyküsü

28.Sigara ve alkolün zararlarını anlatan çalışma

TÜRKÇE DERSİ

1.Şiirlerle Türkiye

2.Ben yazar oldum. (Masal yazıyorum.)

3.Belli bir konu ile ilgili 10 tane şiir.

4.En sevdiğiniz arkadaşınıza doğum gününde vermek üzere bir oyuncak tasarlayın.Tasarladığınız oyuncağı çizerek gösterin.Arkadaşınıza oyuncağı nasıl kullanacağını anlatın.Oyuncağı

ile oynarken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıklayınız.Tasarladığınız oyuncağın özelliklerini yazınız.

5.Türkiye’nin en merak ettiğiniz ili ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapınız.Tarihi,turistik yerleri,doğal güzellikleri,geçim kaynakları,eğitim düzeyi,nüfusu vb. Her türlü resim,fotoğraf,yazı,şiirle zenginleştirerek sunumu aktarın.

6.Şiirlerle Türkiye(Türkiye’yi anlatan şiirler bulma ve yazma. Bulunan şiirlerin Türkiye’nin hangi özelliğini anlattığını tespit etme. )

7.Yöremizde anlatılan efsanelerin araştırılması

8.Günlük tutulması

9.Zihinde tasarladığımız bir hikayeyi karikatürüze etme.

10.Zihninden hikaye yazma…..

11.Atatürk gülümsüyor neden?

12.Şiirlerle Türkiye

13.Cam

14.Günlük yaşamda teknoloji

15.Rüyalarımız

16.Su Hayattır

17.Çocuk dergisi hazırlama

18.“Karagöz Hacivat” Kimdir? Gölge Oyunu Nasıl Oynanır?” Konusunda araştırma.Araştırmaları bir rapor haline getirerek grupça Hacivat Karagöz kuklası yaparak bir gölge oyunu yazıp sınıfta oynama

19.Drama çalışması ( Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğunuzu düşününüz.Yaşadığınız yerdeki halkı,Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında,Milli Mücadeleye katkıda bulunmaya ikna etmek için bir toplantı düzenlediğinizi farz ediniz.Grup çalışması ile bu toplantıyla ilgili bir drama hazırlayınız)

20.Hikaye yazma çalışması

MATEMATİK DERSİ

1.Geometrik şekillerle hayalimdeki köy

2.10 tane 4 işlem içeren 4 basamaklı ve 3 basamaklı sayılar

3.Takvim Yapımı. (Sizden miladi bir takvim yapmanız  istenmektedir.)

4.Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırla.Arkadaşlarına sun ve sınıfta sergile.

5.Çarpma konusunu öğrencilerine öğretmek amacıyla çeşitli etkinlikler hazırla. Öğretmen edasıyla arkadaşlarına anlat.

6.Sınıfımızın tabanını marley veya fayansla döşeyeceksiniz.Ne renk ve boyutta, hangi şekilde (kare,dikdörtgen),nasıl bir örüntüyle döşeyeceksiniz?Kaç tane döşeme malzemesi gerekir?

Hangi renkler hangi örüntüyle döşenecek? Kaç Yeni Türk Lirasına mal olur?

7.Farklı geometrik cisimler ve nesneler kullanarak hayalinizdeki evin tasarımını 3 boyutlu olarak yapınız.

8.Oturduğumuz ev etrafımızda bulunan sokak,bahçe,komşular vb…. konu edinen maket tasarımı

9.Sınıfımızda buluna 40 kişiyle diş fırçalama,günlük ders çalışma,oyun oynama saati,vb….. konularda anket yapma…Sonuçlarının tabloyla gösterilip yorumlanması

10. CORUM devlet hastanesin de çalışan doktor,hemşire,memurlarla 10 başlıklı en az iki seçenekli anket hazırlanması ve anket sonuçlarının tabloyla gösterilmesi

11.DUMLUPINAR  İlköğretimi okulunda bulunan tüm sınıflardaki kız-erkek öğrenci sayılarının tüm okulla karşılaştırılarak yüzdelik ifadeyle gösterilmesi,sonuçların rapor halinde yorumlanması

12.Evimizin odalarını da içeren krokinin çizilmesi,her bir odanın alanının hesaplanması

13.Sınıfımıza perde dikilecektir…..Her bir öğrencinin vermesi gereken paraları bulunuz?

14.PTT teşkilatında çalışan işçilerin yaş ortalamasının bulunması,kadın erkek dağılımının  sütun grafiğiyle gösterilmesi

15.Cevdet Sunay  ilköğretim okulu öğretmenleriyle 10 başlık altında en az iki seçenekli anket hazırlanması,ve sonuçların tabloyla gösterilmesi

16.Esnaf ve Sanatkarlar derneğine gidilerek ilçemizde bulunan esnaf grublarının sayısının öğrenilmesi,toplam sayılara göre yüzdelik  ve sütun grafiğiyle gösterilmesi

17.Matematik dergisi çıkarıyoruz (Grup)

18.Meslek Gruplarını Tanıyalım.

19.Maketimizi yapıyoruz. ( mahalle maketi)

20.Boşa akan sularımız

21.Abaküs yapımı

22.Uçurtma yapalım

23.Basketbol sahası yapımı

24.Çizgi grafiği (Grup)

25.Ünlü matematikçi Gauss ‘un yaşamının araştırılması

26.Geometrik şekilleri tanıtıcı bir afiş hazırla.Arkadaşlarına sun ve sınıfta sergile.

27.Kartondan maket yapma
28.Sıvı ölçü birimleri ile tartmada kullanılan ölçü birimlerinin araştırılması
29.Matematik araç-gereçleri hazırlama
a.Geometrik cisimler
b.  Geometri masası
30.Şans oyunları araştırması
31.Müzik,satranç ve spordaki matematik-mantıgın karşılaştırılması

 

SOSYAL BİLGİLER DERSİ

1.Örnek Fotoğraflar. (Atatürk’ün yapmış olduğu inkılâplardan üç tanesi seçilecek. Bu inkılâplarla ilgili eski ve yeni oluşumları gösteren, karşılaştıran resim, yazı çalışması yapılacak.

2.Kayseri’yi kapsayan poster harita çizimi

3.Yöremizde bulunan tarihi bir eserin fotoğraflarının çekilerek poster oluşturulması, bilgilerin rapor halinde sunulması

4.İlimizi konu edinen Spor, Güncel Haber, Ekonomi, Hava Durumu sayfalarını içeren aylık bir gazetenin çıkarılması

5.Karton üzerine oturduğumuz mahallenin krokisinin çizilmesi ve mahalle muhtarıyla mahalle hakkında bilgilendirici röportaj hazırlanması

6.Sivil savunma müdürüyle ilçemizin deprem bölgesinde olması nedeniyle olası büyük bir depremin sonuçlarını hafifletme konusunu baz alan ropörtaj yapılması, rapor halinde sunulması

7.Çocuk Hakları

8.Türkiye haritası ve bölgelerin coğrafi özellikleri

9.Türkiye haritasından yap boz yapımı

10.Ben de üretiyorum ( Dörder kişilik gruplar)

11.Teknolojik gelişim

12.Okulumuz ve yakın çevresinin krokisini değişik materyaller kullanarak hazırlayınız.

13.Yaşadığımız yerin tarihi,kültürel özellikleri,gelenek göreneklerini,oyun,müzik ve yemeklerini konu alan proje çalışması

 

21. Öğrencilerin ders içi ve ders dışında da gözlemlenmesi:

Öğrencilerin ders içinde ve ders dışında da izlenmesi, görülen olumlu ve olumsuz davranış ve öğrenmeleri, tespit edilerek olumsuzları düzeltme çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir.
22. Sınıf kitaplıklarının oluşturulması ve kitaplığı zenginleştirme yolarının belirlenmesi:

Sınıf kitaplığında bulunan mevcut kitapların tamir edilmesi ve sınıf kitaplığının yeniden düzenlenmesi iki veya üç öğrencinin sınıf kitaplığında görevlendirilmesi. Kitaplık defterinin tutulması, ayrıca okul idaresi ve diğer öğretmenlerle işbirliğine gidilerek sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, öğretmenin öğrencisine vereceği kitapları daha önceden okuyup incelemesi ve kitaplığa kazandırması ve ondan sonra öğrencilere, dağıtılması, bakanlıkça tavsiye edilen ve öğrencinin seviyesine uygun kitapların temin edilmesi ve okutulması, sınıflarımızda ki sınıf kitaplıklarından karşılıklı olarak yararlanılmasına karar verilmiştir.

23. Benzer konularda diğer zümrelerle işbirliği ve ortak hareket etme:

Benzer  konularda diğer zümrelerle   işbirliğine gidilmesi ve zümrelerle ortak hareket edilmesi, Sınıf  Zümre öğretmenleri okulumuzda bulunan branş öğretmenleriyle İşbirliği yapmanın önemine değindi. Özellikle 4.sınıflarda okutulacak derslerle ilgili (Türkçe,Matematik,Fen ve Teknoloji,Sosyal Bilgiler,Yabancı dil,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,Görsel Sanatlar…vb.) .Branş öğretmenleriyle işbirliği içinde olmanın verimi arttıracağı belirtildi.

Özellikle 4.sınıflarda derse girecek öğretmenlerle sürekli iletişim içinde olunması gerektiği belirtildi.
24. Dersin işlenişine göre alınacak tedbirler öğrenci merkezli eğitime yönelme:

Dersin işlenişine göre öğrenci merkezli eğitime yönelme ve öğrenci neyi istiyorsa onu vermeye çalışılmasına karar verildi.

25. Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem ve İnceleme ile ilgili konular:

Yıl içinde yapacağımız gezi, gözlem, inceleme  ve  diğer  çalışmalarda  beraber  hareket  edilmesine karar verildi.

26. Millî bayramlarda, belirli gün ve haftalar da  yapılan faaliyetlere katılma.Sınıflarda Sosyal Kulüpleri kurma ve faaliyetlerini başlatma.Yapılan faaliyetlerle ilgili defter ve dosyaları tutma:
Milli  bayramlarda  belirli  gün  ve  haftalarda  okulda  ve  çevrede  yapılacak  faaliyetlerde  yararlı  olmaya  ve 4.sınıf öğrencilerinin  bu faaliyetlere  katılmalarının  teşvik  edilmelerine karar verildi.

Millî bayramlarda, belirli gün ve haftalar da  yapılan faaliyetlerle ilgili defter ve dosyaların tutulmasına karar verildi. Sene başı öğretmenler kurulunda alınan kararlar neticesinde okulumuz bazında seçilen sosyal kulüplerle ilgili sınıflarımızda kulüp faaliyetlerinin başlatılmasına, kulüplerle ilgili yıllık çalışma takviminin oluşturulmasına, defter ve dosyaların tutulmasına ve her ayın son haftasında ayda bir kulüp toplantılarının yapılmasına karar verildi.

27. Öğrenci kişisel bilgilerinin e-okul sistemine işlenmesinde  dikkat edilecek hususların belirlenmesi:
Öğretmen Yusuf KAYA: öğrenci kişisel bilgilerinin yıl içinde güncellenmesinin önemli olduğunu belirtti. Bu şekilde düzenli işleme kararı alındı.

 

28. Okul-Aile  iş birliği:
Öğretmen Serdar KARTAL: başarının Okul-Aile-Öğrenci işbirliğine dayandığını bunlardan birisinin eksik olması durumunda başarının  düşeceğini belirterek öğrencilerin aileleriyle işbirliği içerisinde olunması gerektiğini istedi.
Öğretmenlerden Serdar KARTAL: bu yıl ev ziyaretlerinin yapılmasını söyledi. Yusuf KAYA  de imkanlar ölçüsünde bu gezilere katılacağını belirtti.

29. Veli toplantılarının belirlenmesi:

Her iki dönem içerisinde de en az birer veli toplantısı yapılmasına ve 1.Veli toplantısının en geç Ekim ayı içerisinde yapılmasına ve aynı tarihe kadar SINIF VELİ TEMSİLCİSİ ve YARDIMCISI’nın sınıflar bazında seçilerek idareye yazılı olarak bildirilmesine ve bundan sonra yapılacak veli toplantı tarihlerinin daha sonra belirlenmesine karar verildi.
30. Dilek ve Temenniler.Toplantı sonucu ve alınan kararlar.Kapanış:

Dilek ve temennilerde;  Serdar KARTAL, Yusuf KAYA ve H. Murat ÖZGÜN  2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında başarılar diledi. 2011-2012 Eğitim ve öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun dediler.
Birinci  dönemde  yapılan  çalışmaların  değerlendirilmesi, eksiklerin  tespit  edilerek  gerekli  önlemlerin alınmasına  ve  ikinci  dönemde  bu  eksiklerin  giderilmesi  için  çalışmaların  yapılmasına  ve  alınan  kararlara uyulmasına  karar  verilerek toplantı sona erdi ve  öğretmenlerce imza  altına  alındı.

 

 

 

 

 

Yusuf KAYA                                            Serdar KARTAL                                    H.Murat ÖZGÜN

 

4-A Sınıf Öğretmeni                               4-B Sınıf Öğretmeni                               Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

07.09.2011

Sait KAHRAMAN

OKUL MÜDÜRÜ

Bu Yazı  Şu Ana Kadar   1.542   Kere Okundu
 

Bu Konu Hakkında Bir Şeyler Söylemek İstermisin!