Ekim 6, 2011 - SON DAKİKA    No Comments

2011-2012 2.sınıf sene başı zümresi

2011-2012 2.sınıf sene başı zümresi

2011/2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZAFERLER İLKÖĞRETİM OKULU
3. SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 12/09/2011
Toplantı Yeri : 3-F Sınıfı
Toplantı Saati : 10 : 00
Toplantı No : 1
Katılanlar : Meral ÖZDEN (3-B Sınıf Öğretmeni) , Beyhan ARAS (3-C Sınıf Öğretmeni) , Elif KAYNAR (2-D Sınıf Öğretmeni), Yasemin DEMİR (2-E Sınıf Öğretmeni) , Şerafettin MUNGAN (2-F Sınıf Öğretmeni).

GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış Ve Yoklama
2. Bir Önceki Yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” Kararlarının Okunup Değerlendirilmesi.
3. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri Bölümünün Okunması
4. 2011 – 2012 Çalışma Takviminin Hazırlanması
5. Programların İncelenmesi
6. 2504 Sayılı Atatürkçülük Konuları Ve İşlenişi.
7. Yasal Düzenlemeler
8. Klavuz Kitapların İncelenmesi
9. Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, Günlük Ders Planları, İşleniş Süreleri. Serbest Etkinlikler İçerik Ve Saati (Hazırlanmaları)
10. Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları (Proje, Performans, Alternatif Ölçme Araçları, Öğrenci Ürün Dosyaları,
11. Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler
12. Çevre Özellikleri
13. Yapılacak Ders ve Çevre Gezileri
14. Yıl Boyunca Yapılacak Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Belirli Gün ve Haftalar
15. Okul Bölümlerinin Kullanılması
16. Kaynaştırma Öğrencileri
17. Yenilikler ve Gelişmeler
18. Beslenme ve Sağlık Eğitimi
19. Diğer Zümrelerle İşbirliği
20. Sınıf Kitaplıklarının Oluşturulması
21. Öğrencilere Aldırılacak Araç Ve Gereçlerin Belirlenmesi
22. Veli Toplantılarının Belirlenmesi
23. Dilek Ve Temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Zaferler İlköğretim Okulu 3. Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere zümre başkanı 3-F Sınıf Öğretmeni Şerafettin MUNGAN başkanlığında toplandı.
2.3/E Sınıf Öğretmeni Yasemin DEMİR tarafından 2010-2011 eğitim-öğretim yıllı zümre öğretmenler toplantı tutanağı okundu. Alınan kararların ve yapılması gereken çalışma ve uygulamaların tamamnın yapıldığı, önemli bir sorun ile karşılaşılmadığı söylendi.
3. “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar) 3-B Sınıf Öğretmeni Meral ÖZDEN tarafından okundu. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki Genel Amaçlar*, İlköğretimin Amaçları ve Temel İlkeler eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulması belirtildi.
4. 2011 – 2012 Çalışma takvimi hazırlanarak iş günü sayısı belirlendi.
1. Dönem : 86 iş günü /18 Hafta
2. Dönem : 87 iş günü /18 Hafta
Toplam : 173 iş günü /36 hafta

5. Eğitim ve Öğretim programları incelendi. 3/F sınıf öğretmeni Şerafettin MUNGAN ( zümre başkanı) Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi.
Soru – cevap Sonuç çıkarma Araştırma – inceleme
Sonuç cümlesi yazma Buluş yolu Tahmin etme
Yaparak yaşayarak öğrenme Grup çalışması Drama
Gösterip yaptırma Resimleme Kavram haritası
Beyin fırtınası Tartışma Örnek olay

6. 3/ C sınıf öğretmeni Beyhan ARAS 2504 Sayılı Tebliğler Dergisindeki Atatürkçülük konularının kılavuz kitaplarda belirtilen zaman ve sürelerde zamanında ve titizlikle işlenmesi gerektiğini belirtti.

SINIF KONULAR VE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
3. Sınıf ATATÜRK’ÜN HAYATI
Konu: Doğum tarihi ve yeri
Ailesi ( anne, babası ve kız kardeşi)
Öğrenim hayatı
Ölüm tarihi ve yeri
1. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olay ve olguları açıklar.
Açıklama: Atatürk’ün hayatıyla ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen kişilerin adları söylenir. Metinde geçen ve anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamları sözlükten bulunarak yazılır. “ Atatürk’ün Hayatı” konusunun alt başlıklarına ait davranışları kazandırmak için seçilecek olan metin, Hayat Bilgisi Öğretim Programı 3. sınıfta aynı alt başlıklar için yazılmış olan davranışları da kapsayacaktır (Atatürkçülükle İlgili Konular, Ankara, 2000).
Konu: Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler
2. Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmadığını açıklar.
Açıklama: Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında karşılaştığı güçlüklerle ilgili bir metin okunur. Metinden ne anlaşıldığı açıklanır. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda karşılaştığı güçlükler söylenir / yazılır. Atatürk’ün güçlüklere rağmen nasıl başarılı olduğu açıklanır.
Konu: Atatürk’le ilgili anılar
3. Atatürk’le ilgili anıları dinlemekten zevk alır.
Açıklama: Atatürk’ün çocuk sevgisini anlatan bir anı dikkatle dinlenerek anlatılır, anının ana fikri açıklanır. Atatürk ve doğa sevgisi/ çocuk sevgisi konulu bir anı bulunarak sınıfta okunur.
ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Konu: Planlı çalışması
Vatan ve millet sevgisi
Önder oluşu
4. Atatürk’ün kişilik özelliklerini tanımaya ilgi duyar.
Açıklama: Atatürk’ün Cumhuriyeti kurmak için planlı çalıştığı, vatanını ve milletini çok sevdiği, vatanımızın kurtarılmasında önder olduğu söylenir / yazılır. Atatürk’ün vatanımızın kurtarılmasında Türk milletine güvendiği söylenir. “Planlı çalışması” ile ilgili kazanım “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” ile ilgili metin içinde, “ vatan ve millet sevgisi” ile ilgili kazanım “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ile ilgili metin içinde, “ önder oluşu” ile ilgili kazanım “ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı” ile ilgili metin içinde gerçekleştirilecektir.
Konu: Planlı çalışması
Vatan ve millet sevgisi
Önder oluşu
5. Atatürk’ün kişilik özelliklerini, resim ve fotoğraflardan hareketle açıklar.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE YER ALAN KONULAR
Konu: * İnsan hak ve hürriyetleri ile sorumlulukları
Yerleşme ve seyahat hürriyeti
Düşünce hürriyeti
6. Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştuğunu açıklar.
Açıklama: Cumhuriyet yönetimiyle kavuştuğumuz hak ve hürriyetlerle ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen hürriyetlerin adı söylenerek bu hürriyetlere hangi yönetim sayesinde kavuştuğumuz açıklanır. Cumhuriyet yönetiminin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu ve Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem açıklanır.
Konu: * Vatandaşlık görevleri
Seçme ve seçilme hakkı
Askerlik yapmak
7. Vatandaşlık görevlerini açıklar.
Açıklama: Vatandaşlık görevleriyle ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen vatandaşlık görevlerinin neler olduğu açıklanır. Cumhuriyet yönetimiyle vatandaşlık görevlerinin yeniden düzenlendiği söylenerek Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine verdiği önem açıklanır.
Konu: *Dayanışma
Millî birlik ve beraberlik yönünden dayanışmanın önemi
8. Dayanışmanın toplum hayatındaki önemini açıklar.
Açıklama: Toplum hayatındaki dayanışmayı konu alan bir metin okunarak anlatılır. Metinde toplum hayatındaki dayanışmayı gösteren olaylar açıklanır. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği dayanışma açıklanır.
Konu: *Dayanışma
Millî birlik ve beraberlik yönünden dayanışmanın önemi
9. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bir şiiri dinlerken zihninde canlandırdıklarını görselleştirir.
7. Yasal Düzenlemeler konusunda Öğretmenleri direkt ilgilendiren önemli değişiklik ve düzenlemelerin olmadığı 3-D sınıf öğretmeni Elif KAYNAR tarafından ifade edildi.

8. Öğretmen klavuz kitapları henüz okula ulaşmadığı için incelenemedi. 3-F sınıf öğretmeni Şerafettin MUNGAN (zümre başkanı) İnternet aracılığıyla Hayat Bilgisi Öğretmen klavuz kitabına ulaştığını ve bir önceki yıl 2. sınıf klavuz kitabı ile benzerlik taşıdığını fakat daha beğendiğini ifade etti. Klavuz kitapların tamamına ulaşıldığında tekrar değerlendirme yapılabileceği ifade edildi.

9. Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen kılavuz kitapları ve iş takvimi incelenerek hazırlanacak ve uygulanacaktır. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sosyal, kültürel ve eğitici olarak; müsamere, müzik, monolog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme etkinliklerinden 2 ders saati Film İzleme, 1 ders saati Bilmece-Bulmaca, 1 ders saati Kitap Okuma ve 1 ders saati Rehberlik/sosyal etkinlik dönüşümlü zümre öğretmenlerince hazırlanan aylık faaliyet raporuna göre uygulanmasına karar verildi.
Serbest etkinliklerin her gün birer saat veya 2 gün 2 şer saat 1 gün 1 saat uygulanmasına ve yapılan faaliyetlerin sınıf defterine yazılmasına zümre öğretmenlerce karar verildi.

HAYAT BİLGİSİ TEMA SÜRELERİ

Tema Adı İşleniş Süresi İş Günü Sayısı
1. Okul Heyecanım 19 / 09 / 2011 – 09 / 12 / 2011 57 İş Günü
2. Benim Eşsiz Yuvam 12/ 12 / 2011 – 13 / 04 / 2012 61 İş Günü
3. Dün, Bugün, Yarın 16/ 04 / 2012 – 08 / 06 / 2012 55 İş Günü

TÜRKÇE DERSİ TEMA SÜRELERİ

Tema Sırası Tema Adı Ders Saat Sayısı Hafta Sayısı Tema Süresi
1.Tema Birey Ve Toplum 40+8=48 4 Hafta 19 Eylül 2011-14 Ekim 2011
2.Tema Atatürk 40+8=48 4 Hafta 17 Ekim 2011-18 Kasım2011
3.Tema Üretim, Tüketim, Verimlilik 40+8=48 4 Hafta 21 Kasım 2011-16 Aralık 2011
4.Tema Hayal Gücü 40+8=48 4 Hafta 19 Aralık 2011-13 Ocak 2012
5.Tema Dünyamız ve Uzay 40+8=48 4 Hafta 16 Ocak 2012-2 Mart 2012
6.Tema Değerlerimiz 40+8=48 4 Hafta 5 Mart 2012- 6 Nisan 2012
7.Tema Sağlık ve Çevre 40+8=48 4 Hafta 9 Nisan 2012-11 Mayıs 2012
8.Tema Oyun Ve Spor 40+8=48 4 Hafta 14 Mayıs 2012- 8 Haziran 2012

MATEMATİK DERSİ ÜNİTE SÜRELERİ

Ünite Sırası Öğrenme Alanı Ünite Saat Sayısı Ünite Süresi

1.Ünite Sayıların Dünyası 16 19 Eylül 2011-
14 Ekim 2011

2.Ünite Toplayalım,
Çıkaralım,
Grafikleri Öğrenip
Çevreyi Ölçelim 40 17 Ekim 2011-
23 Aralık 2011

3.Ünite Çarpalım,
Bölelim,
Tartalım ve
Sıvıları Ölçelim 40 26 Aralık 2011-
16 Mart 2012

4.Ünite Kesirler,
Alan Ölçme ve
Saati Okuma 18 19 Mart 2012-
20 Nisan 2012

5.Ünite Geometri Dünyasını Keşfe Yolculuk
Düzlemi ve Düzlemsel şekilleri Öğrenelim 30 30 Nisan 2012-
8 Haziran 2012

10. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin proje ve performans görevleri ile ilgili maddeleri okundu.
3/ESınıf öğretmeni Yasemin DEMİR Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi derslerinden bir dönemde ayrı ayrı olmak üzere birer performans görevi yapacaklarını, performans görevlerinin ders saatleri göz önüne alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesi kararı alındı. Sürelerinin ödevin konusuna göre öğretmen kararına bırakılmasına karar verildi. Daha çok okulda yapılabilecek performans görevlerinin seçilmesi gerektiği vurgulandı.

PERFORMANS GÖREV KONULARI

HAYAT BİLGİSİ DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI Verilme T. Teslim T.
1 Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili bir araştırma yaparak yazınız. Çalışmanınızı resimlerle destekleyiniz.
2 Atatürk resimlerinden oluşan bir albüm oluşturunuz.
3 Okulumuzun tarihçesini araştırarak yazınız ve arkadaşlarınıza bilgi veriniz.
4 Sınıfımızın krokisini çizerek, kendi yerinizi kroki üzerinde gösteriniz.
5 Arkadaşlarınızda aradığınız özellikler nelerdir? Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla aranızdaki ilişkiyi anlatan bir yazı yazınız.
6 Okulda ve sınıfta huzurlu, mutlu ve başarılı olmak için ne olması gerekir? Kurallar listesi oluşturun.
7 Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? (İyi beslenmek, vücudumuzu temiz tutmak, spor yapmak başlıkları altında)
8 Kişisel bakımımız için yapmamız gerekenleri resimlerle ve yazılarla açıklayınız.
9 Dengeli ve düzenli beslenmenin önemini anlatan bir slogan bulunuz.
10 Bir çocuğa dengeli ve düzenli beslenmesini sağlayacak bir öğün listesi hazırlayın.
11 Trafik işaretleriyle ile ilgili bir tablo oluşturunuz.

TÜRKÇE DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI Verilme T. Teslim T.
1 Cumhuriyet kelimesini kullanarak bir akrostiş çalışması yapınız.
2 Anı nedir ? Atatürk’ün çocuklarla yaşamış olduğu bir anısını yazınız.
3 Atatürk yaşasaydı, çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi? Duygularınızı anlatan bir yazı yazı yazınız.
4 Atatürk ile ilgili en çok hoşunuza giden bir şiiri seçerek yazınız. Sınıfta arkadaşlarınıza şiir dinletisi olarak sununuz.
5 Çok sevdiğiniz bir hayvanın özelliklerini araştırınız. Bu hayvanla ilgili değişik resimler bulunuz. Niçin bu hayvanı çok sevdiğinizi anlatan bir yazı yazınız.
6 İçinde dünya, güneş, ay ve bulutun yer aldığı bir masal yazınız.
7 İstediğiniz bir hikâye kitabı okuyunuz. Hikâye haritasını çıkarın.
8 Sınıf gazetesi oluşturunuz.
9 İlimizin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yaparak çalışmanızı resimlerle destekleyin.
10 İçinde hayvan isimlerinin bulunduğu bir bulmaca hazırlayınız.

MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI Verilme T. Teslim T.
1 Matematik öğrenmenin günlük hayattaki önemini araştırınız.
2 Kartondan bir ev inşa ediniz. Bu ev üzerindeki geometrik şekilleri, geniş, dar ve dik açıları, paralel ve dik doğruları gösteriniz.
3 Yap-boz yapalım.
4 Simetrik desenli bir kilim tasarlayalım.
5 Sınıfımıza dikilecek perde için her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağımızı bulalım.
6 Evinizin yanındaki bir yolun kenarında bir saat süresince bekleyerek geçen otomobil, traktör, motosiklet vb. verilerini toplayın ve grafikle gösterin.
7 Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait veli bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.
8 Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait ağırlık bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.
9 Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait boy bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.
10 Kartondan bir daire keserek 24 saate bölünüz. Bir günümüzün planını (çalışma, dinlenme, oyun, beslenme, uyku vb.) daire üzerinde dilimleyerek gösteriniz.

GÖRSEL SAN. DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI Verilme T. Teslim T.
1 Hayalinizdeki evin resmini çiziniz.
2 Doğal Afetler konulu bir resim çalışması yapınız.
3 Sağlığımız konulu resim çalışması yapınız.
4 Nasıl temiz tutmalıyız konulu afiş çalışması yapınız.
5 Çeşitli ülkelerin bayrak resimleri hakkında bir araştırma yaparak çiziniz.
6 Bayramını kutlamak için arkadaşınıza bir tebrik kartı hazırlayınız.
7 Atatürk’ün yaptığı yenilikleri anlatan bir resim çalışması yapalım.

MÜZİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI Verilme T. Teslim T.
1 Öğrenmediğimiz değişik bir okul şarkısını öğrenerek sınıf ortamında arkadaşlarımıza öğretelim.
2 Atatürk’ü anlatan şarkılardan birinin sözlerini yazalım.

BEDEN EĞT. DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI Verilme T. Teslim T.
1 Sporun sağlığımıza yararlarını araştıralım ve maddeler halinde yazarak arkadaşlarımıza anlatalım.
2 Beden Eğitimi dersindeki başlıca ısınma hareketlerini öğrenelim ve arkadaşlarımıza yaptıralım.
3 Anne veya babamızdan çocukken oynadıkları ama şimdi unutulmuş bir oyunu öğrenelim ve arkadaşlarımızla oynayalım.
4 Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önemi araştıralım.
Not:Yukarıda belirlenen konular taslak olarak oluşturulmuş olup yıl içerisinde öğrencilerin genel durumlarına, konulara ve ders işlenişinin gidişatına bağlı olarak performans konularının isteğe bağlı değiştirilebileceğine karar verildi.

PROJE ÖDEV KONULARI

3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROJE ÖDEVLERİ
Ana yönler,ara yönler ve yön bulma ile ilgili bir çalışma hazırlayınız.
Suyun dolanımı anlatan bir çalışma hazırlayınız.

3. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJE ÖDEVLERİ
Hayvanlar ve özellikleri ile ilgili albüm çalışması
Sınıf gazetesi oluşturunuz. Sınıfta sergileyiniz.
İçinde hayvan ve bitki isimlerinin bulunduğu 2 tane bulmaca hazırlayınız.

3. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVLERİ
3 Basamaklı sayılarla ilgili toplama ve çıkarma
Ailenizdeki bireylerin ağırlıklarını ve boylarını ölçerek sıralayınız.
Sınıfımıza dikilecek perde için her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağımızı bulalım.

3. SINIF BEDEN EĞİTİMİ PROJE ÖDEVLERİ
Sağlıklı yaşamış beslenme ve sporun sağlığımıza etkileri konusunda kapsamlı araştırma.
Eski oyunlar.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. 36. ve 43.maddeleri okundu ve incelendi.
Madde 35 — (Değişik birinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.
Öğrenci davranışlarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde değerlendirildiği belirtildi.

11. Derslerin öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda karşılaşılan güçlükler konuşuldu. En önemli sebepler ; ailelerin ilgisizliği, ailelerin eğitim durumlarının yetersiz olması, maddi olanaksızlıklar en başta gelmektedir. Öğrenmeyi desteklemek amacıyla ev ödevleri verilmeli, ailelerle sık sık iletişim içerisinde olunmalı, öğrenim güçlüğü çeken öğrencilere yeteri zaman verilmeli, gerekirse ayrı değerlendirilmeli ve bireysel çalışmalar yapılmalıdır.

12. Eğitim öğretim yılı sonunda okulda deprem güçlendirme çalışması kapsamında okul yıkılıp yeniden yapılacağından dolayı okula katkı yeni okul sonrasında değerlendirilebileceği kanısına varıldı.

13. Yapılması düşünülen ders ile ilgili ve çevre gezileri için önceden gezi planı hazırlanması gerektiği söylendi. Gezi önerileri : Topkapı Trafik Eğitim Alanı, 1453 Panaroma tarih müzesi, İlçe içi kütüphane gezisi….

14. 3-B sınıf öğretmeni Meral ÖZDEN Belirli gün ve haftaların planlamaya göre derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesine devam edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Ayrıca 29 Ekim, 23 Nisan gibi önemli kutlamalarda yapılacak, ront, şiir okuma şarkı söyleme v.b. etkinliklerin öğrencilerin kendilerini göstermede ve öz güven kazanmada çok faydalı olacağı söylendi.

KUTLANACAK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ( Değişik: 12.8.2005/25904 RG )

• İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)
• Gaziler Günü (19 Eylül)
• Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
• Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)
• Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım)
• Atatürk Haftası (10-16 Kasım)
• İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)
• Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)
• Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)
• Sivil Savunma Günü (28 Şubat)
• Yeşilay Haftası (Mart ayının ilk haftası)
• İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü (12 Mart)
• Tüketiciyi Koruma Haftası(15-21 Mart)
• Şehitler Günü (18 Mart)
• Orman Haftası (21-26 Mart)
• Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
• Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi günü)
• Turizm Haftası (15-22 Nisan)
• Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
• Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)
• Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)
• Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. haftası)

15. Okulumuzda buluna Fen Laboratuarında ve Kütüphanede derslerle ilgili çeşitli etkinliklerin yapılabileceği söylendi.

16. Kaynaştırma Öğrencileri ile ilgili velilerle yapılacak görüşmelerin, öğrenciler ait rapor ve tutanakların saklanması , Bireysel Eğitim Planlarının (BEP), ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması , uygulanması ve saklanması gerektiği ifade edildi.

17. Yenilikler ve Gelişmeler konuşuldu. Eğitim alanında, bakanlığın öğrencilere tablet bilgisayar verilmesi konusunda uygulamanın 5. sınıflarda başlayacağı ve 2 yıl sonra zümremize verilebileceği söylendi. Fatih Projesi kapsamında ise her sınıfa bilgisayar ve akıllı tahta konulması projesinin olduğu, fakat uygulamaya ne zaman başlanacağı hakkında kesin bir bilgi olmadığı söylendi.

18. Beslenme ve Sağlık konusunda görülen yanlışlıkların, öğrenci ile ilgili olanların öğrenci ve velilerle, kantin ile ilgili olanlarında okul idaresi ile görüşülmesi gerektiği, yeni yayınlanan genelge doğrultusunda kantinlerde, sağlığa zararlı ürünlerin ( kola , cips v.b.) satılamayacağı, meyve, yoğurt v.b. sağlıklı gıdaların satılabileceği hatırlatıldı. Takipte olunmasının fayda getireceği söylendi.

19. Geçen yıl 3. sınıf okutan öğretmenlerle bilgi alışveriş yapılması ve mevcut diğer zümrelerle ortak kazanımlarla ilgili ortak çalışmalar yapılabileceği söylendi.

20. Öğrenci seviyelerine göre sınıf kitaplıkları oluşturulması, ilgili kulüp öğrencilerine defter tuttrulması gerektiği ve en çok kitap okuyan , okuduğunu en iyi anlatabilen öğrencilerin ödüllendirilmesi gerektiği ifade edildi.

21. İhtiyaç Listesi belirlenerek öğrencilere bildirilmesi gerektiği söylendi.

22. 3/C sınıf öğretmeni Beyhan ARAS velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi. Özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.
Her dönem en az ikişer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine karar verildi.

23. 2011 /2012 Eğitim-Öğretim yılının başarılı geçmesi dileği ile toplantıya son verildi.

ALINAN KARARLAR

1. Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların yeni müfredata göre yapılması, kılavuz kitabı olan derslerin de sadece yıllık planının yapılarak günlük planının yapılmaması, bunun yerine bu derslerin kılavuz kitabındaki etkinlikler takip edilerek işlenmesi, yetiştirilemeyen konuların bir sonraki güne aktarılması ve planlarda belirtilmesine,
2.Belirli gün ve haftaların yapılan planlamaya göre takip edilmesi, Belirli gün ve haftalar ile ilgili çalışmaların sınıf panosunda sergilenmesine,
4. İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesine ve konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine,
5. İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav olmadığı için öğrencilerin değerlendirilmesinin ders içi performans, ürün dosyası, proje ve performans görevleri ile yapılmasına, buna ilave olarak değerlendirmenin etkinliklerle de ölçülmesine,
6. Veli toplantılarına gerektikçe yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına,
7. Öğrencilerdeki okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için sınıf kitaplarının artırılmasına, bunun için okul idaresi ve velilerden destek alınmasına, her sınıf için kitaplık çizelgesi yapıp sınıf kitaplık defteri tutarak öğrenciler arasında rekabet ortamı yaratılmasına, dönem sonlarında çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verildi.
8. Sınıf öğretmenlerinin belirleyeceği uygun zamanlarda öğrencilerin okuma zevkine varmaları ve kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, başarıyla övünmelerine imkan tanımak amacıyla; mevcut duruma göre sınıf içi okuma, güzel yazı yazma yarışmalarının düzenlenmesine,
9. Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmalarına,
10. Proje ve performans görevlerinin ünite konularına göre seçilmesi ve bu etkinliklerle paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrenecekleri için her derste yer verilmesine karar verildi.

Meral ÖZDEN Beyhan ARAS Elif KAYNAR
3-B Sınıf Öğretmeni 3-C Sınıf Öğretmeni 3-D Sınıf Öğretmeni

Yasemin DEMİR Şerafettin MUNGAN
3-E Sınıf Öğretmeni 3-F Sınıf Öğretmeni

12/09/2011
Uygundur.

Gülcan ARISAN Ülkü Nur YÜCE
Müdür Yardımcısı Okul Müdürü
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
EVLİYA ÇELEBİ İLKÖĞRETİM OKULU
2011/2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
3. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

OKULU: : EVLİYA ÇELEBİ İLKÖĞRETİM OKULU
ÖĞRETİM YILI : 2011– 2012
DÖNEM : 1. Dönem
TOPLANTI TARİHİ : 15/09/2011
TOPLANTI NO : 1
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOPLANTIYA KATILANLAR Müdür Yardımcısı: Nermin POLAT
3-A Sınıf Öğretmeni: Esra KARAKAŞ
3-B Sınıf Öğretmeni: Ragıp KARACALI
3-C Sınıf Öğretmeni: Recep AKYAR
3-D Sınıf Öğretmeni: Talip POLAT
Gündem Maddeleri
1- Açılış ve gündem maddelerinin okunması
2- Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi
3- “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli Eğitimin Amaçları Ve İlkeleri Bölümünün Okunması
4- Eğitim öğretim programlarının incelenmesi
5- 2011 – 2012 Çalışma Takviminin Hazırlanması
6-TTK’nun 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Okulları Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi
7-Serbest Etkinlikler Dersi İçerik Ve Saatinin görüşülmesi
8-Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar,Günlük Ders Planları, İşleniş Süreleri.
9- Değişen İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi
10.İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.
11-Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler
12-Okuma durumlarının ölçülmesi.
13-Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar.
14-2011-2012 Öğretim yılında kullanılacak yardımcı ders araç ve gereçleri ile kitaplar.
15-Temizlik ve Sınıf Düzeni.
16-Öğrencilerin çevre özellikleri, sağlığı ve beslenmeleri
17-Okul-öğretmen-veli ilişkileri.
18-Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması.
19-Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler
20-Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması.
21-Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması
22-Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi.
23-Ölçme ve değerlendirme ve Proje ve Performans görevlerinin görüşülmesi
24-Öğrencilerin okula devam durumları
25-Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için gerekli tedbirlerin alınması
26-Öğrenci kılık- kıyafetleri
27-Yıl İçinde yapılacak gezilerin planlanması
28-Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. AÇILIŞ VE GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI
Evliya Çelebi İlköğretim Okulu 3. Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 95. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere Okul Müdür Yardımcısı Nermin POLAT başkanlığında toplandı. Zümre gündemi okundu.

2. BİR ÖNCEKİ YILIN ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARARININ OKUNUP DEĞERLENDİRİLMESİ
Esra KARAKAŞ, bir önceki yılın zümre Öğretmenler Kurulu kararlarını okudu. Alınan kararlar kısaca değerlendirildi. Öğretim yılı dahilinde zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı ortak görüş olarak söylendi. Ragıp KARACALI, planların yapılışı ve derslerin işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti.

3.MİLLİ EĞİTİMİN AMAÇLARI VE İLKELERİ BÖLÜMÜNÜN OKUNMASI:
“1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki genel amaçlar (2.mad.), özel amaçlar (3.mad.) ve temel ilkeler (4.maddeden 17.maddeye kadar) 2-C Sınıf Öğretmeni Recep AKYAR tarafından okundu. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki Genel Amaçlar, İlköğretimin Amaçları ve Temel İlkeler eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulması belirtildi.

4. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ:
Türk Milli Eğitiminin amaçları 3-C Sınıf Öğretmeni Talip POLAT tarafından okundu. Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi kararı alındı. Esra KARAKAŞ, Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “Her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.
Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında bilgisayar, internet vb teknolojilerden yararlanılabileceği ancak program çerçevesinde kalınılacağı, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği, 2104, 2212, 2433 sayılı tebliğler dergilerinin incelenmesi, 2484 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Hayat Bilgisi tema sürelerinin alınması, amaç ve davranışların öğrenciye kavratılması gerektiği Zümre Başkanı tarafından söylendi. Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağı söylendi.

5. 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİNİN İNCELENMESİ:
2011- 2012 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi. Buna göre;
1. Dönem : 87 iş günü/18 Hafta
2. Dönem : 86 iş günü/18 Hafta
Toplam : 173 iş günü/36 hafta

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI İŞGÜNÜ TAKVİMİ

GÜNLER EYLÜL/2011 EKİM/2011 KASIM/2011
Pazartesi 5 12 19 26 3 10 17 24/31 7 14 21 28
Salı 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Çarşamba 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Perşembe 1 8 18 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Cuma 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Cumartesi 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Pazar 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
İşgünü/hafta 10 işgünü/2 hafta 20,5 işgünü/4 hafta 19 işgünü/5 hafta
GÜNLER ARALIK/2011 OCAK/2012 ŞUBAT/2012
Pazartesi 5 12 19 26 2 9 16 23/30 6 13 20 27
Salı 6 13 20 27 3 10 17 24/31 7 14 21 28
Çarşamba 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Perşembe 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23
Cuma 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Cumartesi 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
Pazar 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
İşgünü/hafta 22 işgünü/4 hafta 15 işgünü/3 hafta 18 işgünü/4 hafta
GÜNLER MART/2012 NİSAN/2012 MAYIS/2012
Pazartesi 5 12 19 26 2 9 16 23/30 7 14 21 28
Salı 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Çarşamba 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Perşembe 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Cuma 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Cumartesi 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Pazar 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
İşgünü/hafta 21 işgünü/4 hafta 19 işgünü/4 hafta 22 işgünü/5 hafta
GÜNLER HAZİRAN/2012 TEMMUZ/2012 AĞUSTOS/2012
Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23/30 6 13 20 27
Salı 5 12 19 26 3 10 17 24/31 7 14 21 28
Çarşamba 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Perşembe 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Cuma 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
Cumartesi 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Pazar 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
İşgünü/hafta 6 işgünü/1 hafta
Birinci dönem: 87 işgünü / 18 hafta İkinci dönem: 86 işgünü / 18 hafta Toplam: 173 işgünü / 36 hafta

2010-2011 öğretim yılı başlangıcı 19 Eylül 2011 Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim 2011 Cuma 13.00 da başlar 29 Ekim 2011 Cumartesi akşamı sona erer
Atatürk Haftası 10-16 Kasım 2011
Öğretmenler Günü 24 Kasım 2011 Perşembe
Kurban Bayramı 5 Kasım 2011 Cumartesi 13.00 da başlar 9 Kasım 2011 Çarşamba akşamı sona erer
Yılbaşı Tatili 01 Ocak 2012 Pazar
Birinci dönemin sona ermesi 20 Ocak 2012 Cuma
Yarıyıl Tatili 23 Ocak 2012 Pazartesi – 03 Şubat 2012 Cuma tarihleri arası
İkinci yarıyıl başlangıcı 06 Şubat 2012 Pazartesi
12 Mart Erzurum’un Kurtuluşu 12 Mart 2012 Pazartesi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2012 Pazartesi törenden sonra başlar 24 Nisan 2012 Salı sona erer
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2012 Cumartesi günü başlar 20 Mayıs 2012 Pazar akşamı sona erer
Ders Yılının Sona ermesi 08 Haziran 2012 Cuma

6. TTK’NUN İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS SAATLERİ ÇİZELGESİNİN İNCELENMESİ:

TTK’nun 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İÖO Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi incelendi. Türkçe dersi ders saatinin 12’den 11 saate, Hayat Bilgisi ders saatinin 5’ten 4 saate indirildiği belirtildi. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanacağı belirtildi.

7.SERBEST ETKİNLİKLER İÇERİK VE SAATİ
2011-2012 eğitim –öğretim yılında yapılan değişikliklerle müfredata yeni konulan Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; haftalık ders çizelgesi incelenerek;
• Şarkı ve türkü söyleme
• Güzel konuşma-yazma
• Kitap okuma
• Bilmece bulmaca
• Sayışma
• Oyun
• Film izleme
• Duygu ve düşüncelerini ifade etme
• Film izleme

Etkinlikleri, serbest etkilik olarak seçilip, belirlenmiştir.
Yine TTK’nun ilgili kararının 10.maddesine göre;”Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir”maddesi gereğince Serbest Etkinlikler Dersinin 2+2+1 saat olarak uygulanacağında görüş birliğine varıldı. Buna göre Haftalık Ders Programı:

EVLİYA ÇELEBİ İLKÖĞRETİM OKULU 3.SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI
PAZARTESİ SALI ÇAR ŞAMBA PERŞEMBE CUMA
HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE
TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE TÜRKÇE MATEMATİK
MATEMATİK MATEMATİK GÖRSEL SANATLAR MATEMATİK GÖRSEL SANATLAR
SERBEST ETKİNLİK BEDEN EĞİTİMİ TÜRKÇE SERBEST ETKİNLİK BEDEN EĞİTİMİ
SERBEST ETKİNLİK MÜZİK MÜZİK REHBERLİK/
SERBEST ETKİNLİK SERBEST ETKİNLİK

8.ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR,GÜNLÜK DERS PLANLARI,İŞLENİŞ SÜRELERİ
Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen kılavuz kitapları ve iş takvimi incelenerek hazırlanacak ve uygulanacaktır. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır.

TEMA SÜRELERİ :
HAYAT BİLGİSİ
Tema Adı İşleniş Süresi
1. Okul Heyecanım 19.09.2011 – 09.12.2011
2. Benim Eşsiz Yuvam 12.12.2011 – 23.03.2012
3. Dün, Bugün, Yarın 26.03.2012 – 08.06.2012
TÜRKÇE
Tema Adı İşleniş Süresi
1. Birey Ve Toplum 19.09.2011 – 21.10.2011
2. Atatürk 24.10.2011 – 25.11.2011
3. Üretim, Tüketim Ve Verimlilik 28.11.2011 – 23.12.2011
4. Hayal Gücü 26.12.2011– 20.01.2012
5. Dünya’mız Ve Uzay 06.02.2012 -09.03.2011
6. Değerlerimiz 12.03.2012 – 06.04.2012
7. Sağlık Ve Çevre 09.04.2012– 11.05.2012
8. Oyun Ve Spor 14.05.2012 – 08.06.2012
MATEMATİK
Ünite Adı İşleniş Süresi
1. Ünite 19.09.2011 – 21.10.2011
2. Ünite 24.10.2011 – 23.12.2011
3. Ünite 26.12.2011 – 02.03.2012
4. Ünite 05.03.2012– 30.03.2012
5. Ünite 02.04.2012 – 08.06.2012

9.DEĞİŞEN İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İNCELENMESİ:
Yeni müfredat incelenerek yapılması gerekenlerin sınıf içi ve sınıf dışı değişkenlerin göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği kararlaştırıldı. Bu sınıfta öğrenmesi gereken dil bilgisi konularında ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakması, bitişik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesi gerektiği kararlaştırıldı.

10.İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesi.

-2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük ile ilgili konular 3-D Sınıf Öğretmeni Talip POLAT tarafından okundu. Ünitelendirilmiş yıllık planda belirtildiği şekilde temalar işlenirken Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verileceği kararı alındı.

11.DERSLERDE UYGULANACAK YÖNTEM VE TEKNİKLER:

Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu. 3-B Sınıf Öğretmeni Ragıp KARACALI Eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi.
Soru – cevap Sonuç çıkarma
Araştırma – inceleme Sonuç cümlesi yazma
Buluş yolu Tahmin etme
Yaparak yaşayarak öğrenme Grup çalışması
Gösterip yaptırma Drama
Resimleme Kavram haritası
Beyin fırtınası Tartışma
Örnek olay

12. OKUMA DURUMLARININ ÖLÇÜLMESİ:

Türkçe dersi ile ilgili olarak 3-C sınıf öğretmeni Recep AKYAR okulların açıldığı ilk hafta okuma durumlarının tespit edilerek okuma seviyesi gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılarak sınıf seviyesine ulaştırılabileceğini belirtti. İlk haftalarda okuma ve yazma çalışmalarına ağırlık verilerek ve yazı düzenine de dikkat edilerek çalışma yapılmasına karar verildi. İlerleyen zamanlarda özellikle imla kuralları üzerinde dikkatle durulacağı, bu şekilde yazma çalışmalarının da düzene gireceği belirtildi.

3-B sınıf öğretmeni Ragıp KARACALI Türkçe dersinde yapılacak çalışmaların diğer derslerle de ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin daha yararlı olacağını söyledi. Türkçe ders kitabındaki okuma metinlerinin uzun olması nedeniyle yazma ödevi verilmesi yerine anlatım ve yorumlama çalışmasının daha ağırlıklı olmasının daha yararlı olacağını belirtti.

Anahtar kelimelerle hikaye oluşturma çalışmalarına da yer verilerek hayal güçlerinin geliştirilmesi ve pekiştirilmesinin yararlı olacağı kararına varıldı. Ayrıca dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikaye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına karar verildi.

3-A sınıf öğretmeni Esra KARAKAŞ, Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon ) yararlanmanın daha faydalı olacağını, hazırlanan görsel sunularla pekiştirme çalışmalarının yapılabileceğini, konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkilendirilerek çevre şartları da göz önüne alınarak işlenmesinin daha etkili olacağını söyledi. Anlayarak öğrenmenin sağlanması için dramatizasyonlara daha çok yer verilmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı. Sadece kitaba bağlı kalarak değil kendi yorumlama güçlerinin de gelişmesini sağlayacak etkinliklere ağırlık verilmesinin yararlı olacağı belirtildi.

Matematik dersinde somutlaştırmaya daha fazla yer vermenin, gerektiğinde görsel sunulardan yararlanmanın etkili olacağı, dikkatleri çekmek için oyunlarla dramatize ederek işlenmesinin daha yararlı olacağını sınıf öğretmeni 3-A Esra KARAKAŞ söyledi. Bununla birlikte etkinliklerinde sık sık yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Geometrik şekillerin modellerle ve somut örneklerle anlatılmasının daha etkili olacağını belirtti. Resim derslerinden de faydalanılarak bu konunun pekiştirilmesinin uygun olacağını söyledi.

13.SINIFTA KUTLANACAK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” inde geçen esaslardan ”Yedinci Bölüm” deki “Bayramlar,Belirli Gün ve Haftalar” adlı başlık okundu.

3-C sınıf öğretmeni Recep AKYAR: “Öğrencilere sosyal etkinliklerle kendilerini kanıtlamalarına fırsat vermek amacıyla, Milli Bayramlarda ve belirli gün ve haftalarda folklor, ront, koro vb. etkinliklere hazırlanması iyi olur.” dedi.

3-A sınıf öğretmeni Esra KARAKAŞ, Belirli gün ve haftaların zamanında ve planlamaya göre işlenerek, diğer sınıflarla da birlik sağlanarak kutlanması gerektiğini belirtti. 2569 sayılı Tebliğler derginde yer alan kutlanacak belirli gün ve haftaların, yönetmeliğe uygun olarak işlenmesi ve kutlanmasına ve Belirli gün ve haftaların denk geldiği günlerde derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesi kararı alındı.

Belirli Günler ve Haftalar
İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta)
Gaziler Günü (19 Eylül)
Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)
Atatürk Haftası (10-16 Kasım)
Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)
Dünya Çocuk Hakları Günü (20 Kasım)
Öğretmenler Günü (24 Kasım)
İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık)
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)
Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası)
Yeşilay Haftası (1 Mart)
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve M.Akif ERSOY’u Anma Günü (12 Mart)
Erzurum’un Kurtuluşu (12 Mart)
Tüketiciyi Koruma Haftası (15-21 Mart)
Orman Haftası (21-26 Mart)
Şehitler Haftası (14 Nisan)
Turizm Haftası (15-22 Nisan)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs Ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta)
Anneler Günü (Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan hafta
Engelliler Haftası (10 – 16 Mayıs)
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
Müzeler Haftası (18 – 24 Mayıs)

14. 2010-2011 ÖĞRETİM YILINDA KULLANILACAK YARDIMCI DERS ARAÇ GEREÇLERİ İLE KİTAPLAR
Yardımcı ders araç-gereçlerle, kitapların velilerle görüşülerek temin yoluna gidilmesi kararlaştırıldı.
Ders araç gereçleri olarak;

Matematik defteri ( 60 yaprak, kareli )
Türkçe defteri ( 80 yaprak, çizgili )
H. bilgisi defteri ( 40 yap. çizgili )
Resim defteri, Müzik defteri, Güzel yazı defteri (Büyük Boy) pastel boya, sulu boya, kuru boya (12’li), makas, yapıştırıcı, el işi kağıdı,fon kartonu her renk, Matematik takımı ( cetvel, pergel, iletki, gönye)
Türkçe Sözlük, İmla kılavuzu, Atasözleri ve deyimler sözlüğü, küçük not defteri
Kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş
Şeffaf kaplık, etiket, Ürün Dosyası (30 luk)

15.TEMİZLİK VE SINIF DÜZENİ
3-D sınıf öğretmeni Talip POLAT; Sınıfta bulunan çöp kutularına sahip çıkılması, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesinin yapılması ve düzenli takibini yapılması. Sağlık ve Temizlik kulübünün görevlerinin bütün sınıfa kavratılması, kulüp görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

16.ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE ÖZELLİKLERİ,SAĞLIĞI VE BESLENMELERİ
3-B sınıf öğretmeni Ragıp KARACALI, öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi.

17.OKUL-ÖĞRETMEN –VELİ İLİŞKİLERİ
3-C sınıf öğretmeni Recep AKYAR; Veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağını söyledi. 3-B sınıf öğretmeni Ragıp KARACALI; velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını söyledi 3-D sınıf öğretmeni Talip POLAT; özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.
Her dönem en az ikişer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine karar verildi.
Bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesi kararı alındı. Öğrencinin kendi beğendiği etkinlikleri dosyasına koymasına karar verildi.

Veli Toplantı Tarihleri
Toplantı No Tarihi
1 1.Dönem başı ilk hafta
2 Aralık ayının 2. haftası
3 2.Dönem başı ilk hafta
4 Nisan ayının 3. haftası “Öğrenci Gelişim Raporu” sonrası

18.ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASI İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR:

3-A sınıf öğretmeni Esra KARAKAŞ; öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliği içine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının yaratılmasının uygun olacağını söyledi.

3-B sınıf öğretmeni Ragıp KARACALI; okuma saatlerinin yapılması ve bu okuma saatleri içinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin yapılması önerisini sundu. Oy birliğiyle kabul edildi.

3-C sınıf öğretmeni Recep AKYAR; öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb kaynakların velilerle iş birliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılması gerektiğini belirtti.

19. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

3-D sınıf öğretmeni Talip POLAT; sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmaları gerektiğini belirtti.

3-A sınıf öğretmeni Esra KARAKAŞ; İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre 1,2 ve 3. sınıflarda sınav yapılmadığını, bu sebeple öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan çeşitli tema/ünite sonu “değerlendirme formları”nın mutlaka kullanılması gerektiğini açıkladı.Aksi durumda öğrenci notlarının hangi ölçütlere göre verildiğinin muğlak olacağını ifade etti.

3-B sınıf öğretmeni Ragıp KARACALI; ayrıca notların ve okunan kitaplar, performans ve proje tarihlerinin zamanında e-okul’a işlenmesi konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini belirtti.

20.ÖĞRETİM METOTLARININ TESPİTİ VE DERSİ DERSTE ÖĞRETME İLKESİNİN ESAS OLARAK ALINMASI:

Ders bazında yöntem ve tekniklerin daha öncede belirtildiği gibi belirlenmesine geçildi. Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini 3-C sınıf öğretmeni Recep AKYAR belirtti. Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.
Matematik dersi konusunda 3-D sınıf öğretmeni Talip POLAT söz alarak öğrencilere matematik dersini sevdirmek gibi büyük bir sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu amaca yönelik olarak hazırlandığını belirtti. Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağı belirtildi. Bu derste yapılacak proje çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağı görüşüne varıldı.

Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve tekniklerinde neler olacağı tekrar edildi. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsen oyunlar olarak belirlendi.

Türkçe dersinde metin işlenirken bir konunun bir hafta süresince dağılımını yaparak, diğer derslerle bağlantı kurarak işlenmesi, metinlerin uzun olması nedeniyle genellikle anlatım çalışmalarına ağırlık verilmesinin daha uygun olacağı 3-A sınıf öğretmeni Esra KARAKAŞ tarafından belirtildi. Ayrıca diğer derslerle bağlantı kurulmasına ve kelime dağarcığını geliştirici etkinliklere mutlaka her derste yer verilmesi, sözlük kullanımını öğreterek kelimeleri nasıl arayacakları konusunda bilgi verilmesi, fihrist kullanılması kararı alındı. Rastgele seçilmiş anahtar kelimelerden hikâye yazımına sık sık yer vermenin yararlı olacağı söylendi.

21.DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE UYUM SORUNUNUN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ALINACAK TEDBİRLER:

Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması kararı alındı. Ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

22.TEBLİĞLER DERGİSİNİN VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TAKİP EDİLMESİ
Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi kararı zümre olarak alındı. Derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılması kararı verildi.

23. ÖLÇME DEĞERLENDİRME PERFORMANS VE PROJE GÖREVLERİ

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin proje ve performans görevleri ile ilgili maddeleri okundu 3-B sınıf öğretmeni Ragıp KARACALI, Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerinden ise ayrı ayrı olmak üzere birer performans görevi yapacaklarını, performans görevlerinin öğretmen rehberliğinde gerçekleştirileceğini, ders saatlerinin bu değişiklik göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesi kararı alındı. Sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına karar verildi. Daha çok okulda yapılabilecek performans görevlerinin seçilmesi gereği vurgulandı.

NOTLA DEĞERLENDİRMELER :

Notla değerlendirme etkinliklerinin “ İlköğretim Kurumlarının Yönetmeliğinin 35. ve 42. maddesinde belirtilen hükümlere göre yapılması, madde 11 de belirtilen hükümlere göre ve velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 2. sınıf öğrencilerine Kasım ( 11.11.2011 ) ve Nisan ( 13.04.2012 ) aylarının 2. haftasının son iş gününde “ Öğrenci Gelişim Raporlarının “ verileceği belirtildi.
Değerlendirme Notların Belirlenmesi için; I. ve II. Dönem için,
Sınıf İçi ( Performans ) Etkinliklerden 2 not, Performans Görevlerinden 1 not. Görsel Sanatlar Dersi için de , Sınıf İçi ( Performans ) Etkinliklerden 1 not,. Performans Görevlerinden 1 not ve Ürün Dosyasından 1 not ile değerlendirilecektir. Ayrıca, öğrencilerin istediği derslerden ve seviyelerine uygun olarak da 1 Proje notu almasına karar verildi.

Proje, ders içi performans ve performans görevleri değerlendirilirken ilköğretim kurumları yönetmeliğine uygun olarak yapılmasının uygun olacağı belirtildi.

Gözlem formlarının, değerlendirme formlarının düzenli doldurulması gereği üzerinde duruldu. Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulması kararı alındı.

Projenin veriliş tarih; 17.10.2011, projenin teslim tarihi; 30.04.2011
NOT: ÖĞRENCİLERİN İLGİ VE İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA İSTEDİKLERİ DERS VEYA DERSLERDEN PROJE ALABİLİR.

DEĞERLENDİRME FORMLARI: Öğretmen kılavuz kitaplarındaki formlar kullanılacaktır. Dereceli Puanlama Anahtarı, Değerlendirme Formları, Gözlem Formları
3-C sınıf öğretmeni Recep AKYAR; Performans görevleri ve proje ödevlerinin örneklerini zümreye sundu. Bunların tarihlerinin e-okula, ekran yetkisi verildiğinde bir an önce girilmesi gerektiğini belirtti. Müdür Yardımcısı Nermin POLAT e-okul yetkilerini, zamanında öğretmen arkadaşları duyurmaya gayret edeceğini ifade etti.

PERFORMANS GÖREV KONULARI

HAYAT BİLGİSİ DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI Verilme T. Teslim T.
1 Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili bir araştırma yaparak yazınız. Çalışmanınızı resimlerle destekleyiniz.
2 Atatürk resimlerinden oluşan bir albüm oluşturunuz.
3 Okulumuzun tarihçesini araştırarak yazınız ve arkadaşlarınıza bilgi veriniz.
4 Sınıfımızın krokisini çizerek, kendi yerinizi kroki üzerinde gösteriniz.
5 Arkadaşlarınızda aradığınız özellikler nelerdir? Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla aranızdaki ilişkiyi anlatan bir yazı yazınız.
6 Okulda ve sınıfta huzurlu, mutlu ve başarılı olmak için ne olması gerekir? Kurallar listesi oluşturun.
7 Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? (İyi beslenmek, vücudumuzu temiz tutmak, spor yapmak başlıkları altında)
8 Kişisel bakımımız için yapmamız gerekenleri resimlerle ve yazılarla açıklayınız.
9 Dengeli ve düzenli beslenmenin önemini anlatan bir slogan bulunuz.
10 Bir çocuğa dengeli ve düzenli beslenmesini sağlayacak bir öğün listesi hazırlayın.
11 Trafik işaretleriyle ile ilgili bir tablo oluşturunuz.

TÜRKÇE DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI Verilme T. Teslim T.
1 Cumhuriyet kelimesini kullanarak bir akrostiş çalışması yapınız.
2 Anı nedir ? Atatürk’ün çocuklarla yaşamış olduğu bir anısını yazınız.
3 Atatürk yaşasaydı, çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi? Duygularınızı anlatan bir yazı yazı yazınız.
4 Atatürk ile ilgili en çok hoşunuza giden bir şiiri seçerek yazınız. Sınıfta arkadaşlarınıza şiir dinletisi olarak sununuz.
5 Çok sevdiğiniz bir hayvanın özelliklerini araştırınız. Bu hayvanla ilgili değişik resimler bulunuz. Niçin bu hayvanı çok sevdiğinizi anlatan bir yazı yazınız.
6 İçinde dünya, güneş, ay ve bulutun yer aldığı bir masal yazınız.
7 İstediğiniz bir hikâye kitabı okuyunuz. Hikâye haritasını çıkarın.
8 Sınıf gazetesi oluşturunuz.
9 İlimizin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yaparak çalışmanızı resimlerle destekleyin.
10 İçinde hayvan isimlerinin bulunduğu bir bulmaca hazırlayınız.

MATEMATİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI Verilme T. Teslim T.
1 Matematik öğrenmenin günlük hayattaki önemini araştırınız.
2 Kartondan bir ev inşa ediniz. Bu ev üzerindeki geometrik şekilleri, geniş, dar ve dik açıları, paralel ve dik doğruları gösteriniz.
3 Yap-boz yapalım.
4 Simetrik desenli bir kilim tasarlayalım.
5 Sınıfımıza dikilecek perde için her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağımızı bulalım.
6 Evinizin yanındaki bir yolun kenarında bir saat süresince bekleyerek geçen otomobil, traktör, motosiklet vb. verilerini toplayın ve grafikle gösterin.
7 Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait veli bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.
8 Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait ağırlık bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.
9 Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait boy bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.
10 Kartondan bir daire keserek 24 saate bölünüz. Bir günümüzün planını (çalışma, dinlenme, oyun, beslenme, uyku vb.) daire üzerinde dilimleyerek gösteriniz.

GÖRSEL SAN. DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI Verilme T. Teslim T.
1 Hayalinizdeki evin resmini çiziniz.
2 Doğal Afetler konulu bir resim çalışması yapınız.
3 Sağlığımız konulu resim çalışması yapınız.
4 Nasıl temiz tutmalıyız konulu afiş çalışması yapınız.
5 Çeşitli ülkelerin bayrak resimleri hakkında bir araştırma yaparak çiziniz.
6 Bayramını kutlamak için arkadaşınıza bir tebrik kartı hazırlayınız.
7 Atatürk’ün yaptığı yenilikleri anlatan bir resim çalışması yapalım.

MÜZİK DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI Verilme T. Teslim T.
1 Öğrenmediğimiz değişik bir okul şarkısını öğrenerek sınıf ortamında arkadaşlarımıza öğretelim.
2 Atatürk’ü anlatan şarkılardan birinin sözlerini yazalım.

BEDEN EĞT. DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI Verilme T. Teslim T.
1 Sporun sağlığımıza yararlarını araştıralım ve maddeler halinde yazarak arkadaşlarımıza anlatalım.
2 Beden Eğitimi dersindeki başlıca ısınma hareketlerini öğrenelim ve arkadaşlarımıza yaptıralım.
3 Anne veya babamızdan çocukken oynadıkları ama şimdi unutulmuş bir oyunu öğrenelim ve arkadaşlarımızla oynayalım.
4 Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önemi araştıralım.

Not:Yukarıda belirlenen konular taslak olarak oluşturulmuş olup yıl içerisinde öğrencilerin genel durumlarına, konulara ve ders işlenişinin gidişatına bağlı olarak performans konularının isteğe bağlı değiştirilebileceğine karar verildi.

PROJE ÖDEV KONULARI

3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ PROJE ÖDEVLERİ
Ana yönler,ara yönler ve yön bulma ile ilgili bir çalışma hazırlayınız.
Suyun dolanımı anlatan bir çalışma hazırlayınız.

3. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJE ÖDEVLERİ
Hayvanlar ve özellikleri ile ilgili albüm çalışması
Sınıf gazetesi oluşturunuz. Sınıfta sergileyiniz.
İçinde hayvan ve bitki isimlerinin bulunduğu 2 tane bulmaca hazırlayınız.

3. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE ÖDEVLERİ
3 Basamaklı sayılarla ilgili toplama ve çıkarma
Ailenizdeki bireylerin ağırlıklarını ve boylarını ölçerek sıralayınız.
Sınıfımıza dikilecek perde için her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağımızı bulalım.

3. SINIF BEDEN EĞİTİMİ PROJE ÖDEVLERİ
Sağlıklı yaşamış beslenme ve sporun sağlığımıza etkileri konusunda kapsamlı araştırma.
Eski oyunlar.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. 36. ve 43.maddeleri okundu ve incelendi.
Madde 35 — (Değişik birinci fıkra: 24.12.2008/27090 RG) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.
Öğrenci davranışlarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde değerlendirildiği belirtildi.

24.ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAM DURUMLARI.

3-D sınıf öğretmeni Talip POLAT; öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanması gerektiğini, okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ADEY (Aşamalı Devamsızlık Yönetimi) Uygulama Kılavuzunun incelenerek devamsızlık eğiliminde olan öğrencilerimiz hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını belirtti.

25.ÖĞRENCİLERİN OKUL VE DİĞER ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİLERİNİN İYİ YÖNDE GELİŞMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER.

Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılması kararı alındı

26.ÖĞRENCİ KILIK KIYAFETLERİ
3-A sınıf öğretmeni Esra KARAKAŞ; kız çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, çoraplarını giymiş, ayakkabılı olmalarının sağlanması, erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmeleri, okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli olması için gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesinin yararlı olacağını belirtti. Ve bu doğrultuda karar alındı.

KAPANIŞ:
Daha iyi bir eğitim amacıyla veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı ve başarılı bir yıl olması ve 2010–2011 eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileği ile toplantıya son verildi.

ALINAN KARARLAR
1.Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların yeni müfredata göre yapılması, kılavuz kitabında olan yıllık planının CD ile çoğaltıp idareye onaylattırılarak bir kopyasının fotokopiyle dosyaya konmasına, diğer derslerin planlarının hazırlanmasına yetiştirilemeyen konuların bir sonraki güne aktarılması ve planlarda belirtilmesine,
2. Türkçe dersinde okuma yazma çalışmalarına ilk haftalarda daha çok ağırlık verilmesine, geri kalan öğrencilerle ek etkinliklerin yapılması ve diğer öğrencilere yetiştirilmesine,
3. Belirli gün ve haftaların yapılan planlamaya göre takip edilmesi, zümrelerle işbirliği yapılarak kutlanmasına, Belirli gün ve haftalar ile ilgili çalışmaların okul panosunda sergilenmesine,
4. İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi ve Atatürkçülük konularının planda gösterilmesine ve konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine,
5. İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav olmadığı için öğrencilerin değerlendirilmesinin ders içi performans, ürün dosyası, proje ve performans görevleri ile yapılmasına, buna ilave olarak değerlendirmenin etkinliklerle de ölçülmesine,
6.Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesine,
7. Veli toplantılarına gerektikçe yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına,
8. Öğrencilerdeki okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için sınıf kitaplarının artırılmasına, bunun için okul idaresi ve velilerden destek alınmasına, her sınıf için kitaplık çizelgesi yapıp sınıf kitaplık defteri tutarak öğrenciler arasında rekabet ortamı yaratılmasına,
9. Sınıf öğretmenlerinin belirleyeceği uygun zamanlarda öğrencilerin okuma zevkine varmaları ve kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, başarıyla övünmelerine imkan tanımak amacıyla; mevcut duruma göre sınıf içi veya sınıflar arası okuma, güzel yazı yazma yarışmalarının düzenlenmesine,
10. Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmalarına,
11. Proje ve performans görevlerinin ünite konularına göre seçilmesi ve bu etkinliklerle paylaşmayı, yardımlaşmayı öğrenecekleri için her derste yer verilmesine,
12. Öğrenci gözlem ve değerlendirme formlarından gerekli görülenlerin düzenli olarak işlenmesi ve bu şekilde öğrencilerin daha rahat izlenmesi sağlanacağı için bu uygulamanın yapılmasına,
13.Öğrencilerin seviyelerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Ünite sonu değerlendirme ve gözlem formlarının kullanılmasına
13. Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesine,
14. Matematik derslerinde somutlaştırmaya yer vermeye, görsel sunulardan yararlanmaya, oyunlarla dramatize edilerek eğlenceli hale getirilmesine,
15. Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon ) sık sık yararlanılmasına, görsel sunuların hazırlanarak öğrencilere gösterilmesine,
16. Türkçe derslerinde anahtar kelimelerle çalışmaya sık sık yer verilmesine ve dikte çalışmalarının yapılmasına,

17. Sınıfa alınacak ders araç gereçlerle yardımcı kitapların ve öğrencilerin alacakları araç gereçlerin velilerle görüşülerek tespitinin yapılarak liste halinde verilmesine ve temin yoluna gidilmesine,
18. Tüm derslerin birbirleriyle ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin yararlı olacağına,
19. Öğrencilerin düzenli bir şekilde okula devalarının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasına,
20. Tebliğler dergisi ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesine,
21.Çalışma programı hazırlayarak konuların tüm şubelerde aynı zamanda işlenmesinin sağlanmasına,
22. 2011–2012 eğitim –öğretim yılında yapılan değişikliklerle müfredata yeni konulan Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında hangi etkinliklerin seçilip uygulanacağı, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; haftalık ders çizelgesi incelenerek;
• Şarkı ve türkü söyleme
• Güzel konuşma-yazma
• Kitap okuma
• Bilmece bulmaca
• Sayışma
• Oyun
• Film izleme
• Duygu ve düşüncelerini ifade etme
• Film izleme olarak seçilmesine ve Serbest Etkinlikler Dersinin her gün 1 saat olarak uygulanacağına,
23. Yeni müfredat incelenerek yapılması gerekenlerin sınıf içi ve sınıf dışı değişkenlerin
göz önünde bulundurularak yapılmasına,
24. Bu sınıfta öğrenmesi gereken dil bilgisi konularında ağırlık verilmesine
25. Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakması, bitişik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesine,
26. Dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikâye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına,
27. Her dönem en az ikişer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine ve velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesine,
28. Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasına, ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesine,
29. Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesine, derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılmasına,
29. Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesine, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılmasına, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına,
30.Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesine ve sürelerinin ne kadar olacağının ödevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına,
31. Değerlendirme Notların Belirlenmesi için; I. ve II. Dönem için, Sınıf içi (Performans ) Etkinliklerden 2 not, Performans Görevlerinden 1 not. Görsel Sanatlar Dersi için de ,Sınıf İçi ( Performans ) Etkinliklerden 1 not,. Performans Görevlerinden 1 not ve Ürün Dosyasından 1 not ile değerlendirilmesine, ayrıca, öğrencilerin istediği derslerden ve seviyelerine uygun olarak ta 1 Proje notu almasına,
32. Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulmasına,
33.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

2011–2012 Eğitim ve Öğretim yılı 2.Sınıf zümre öğretmenler kurulu toplantısı yukarıda anılan tarih, yer ve saatte yapılmış olup yukarıdaki kararlar alınmış ve aşağıda imzası bulunan sınıf öğretmenleri tarafından iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Nermin POLAT Esra KARAKAŞ
Okul Müdür Yardımcısı 3-A Sınıf Öğretmeni

Ragıp KARACALI Recep AKYAR Talip POLAT
3-B Sınıf Öğretmeni 3-C Sınıf Öğretmeni 3-D Sınıf Öğretmeni

www.sorubak.com

O L U R
15.09.2011
Bedrettin KUTAN
Okul Müdürü

Bu Yazı  Şu Ana Kadar   964   Kere Okundu
 

Bu Konu Hakkında Bir Şeyler Söylemek İstermisin!

ümraniye escort
ataşehir escort
kadıköy escort
kartal escort
ümraniye escort
kadıköy escort
ataşehir escort
izmir escort