Ekim 3, 2011 - 2.SINIF (İ.Ö)    No Comments

2011-2012 2.SINIF 1.DÖNEM VELİ TOPLANTISI

2011-2012 2.SINIF 1.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTISI

TOKİ İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

29.09.2011 tarihinde aşağıdaki gündem doğrultusunda okulumuz 2/A sınıfı velileriyle “VELİ TOPLANTISI” yapmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

 

28.09.2011

2/A Sınıfı Öğretmeni

 

 

 

                                               GÜNDEM

 

1)      Açılış konuşması ve yoklama

2)      Öğrenci başarılarını etkileyen ana unsurların açıklanması.

3)      Öğretim programındaki değişikliklerin açıklanması ve velilere düşen görevler

4)      Öğrencilerin genel başarı durumları.

5)      Temizlik ve beslenme konusundaki önemli noktaların açıklanması.

6)      Öğrencilerin okul araç-gereç ihtiyaçları üzerinde görüşülmesi.

7)      Sınıf  kitaplığının oluşturulması.

8)      Sınıfımızın genel ihtiyaçları.

9)       “Sınıf Veli Temsilcisi”nin seçimi

10)  Dilek ve temenniler/kapanış

 

 

 

OLUR

…./…./ 2011

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKİ  İLKÖĞRETİM OKULU  2011 – 2012  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

2/A SINIFI VELİ TOPLANTI  TUTANAĞI

TOPLANTI NO                               : 1

TOPLANTI TARİHİ                      : 29 EYLÜL 2011

TOPLANTI SAATİ                        : 15:15

TOPLANTI YERİ                          : 2/A sınıfı

TOPLANTIYA KATILANLAR   2/A Sınıfı Öğrenci Velileri,  2/A Sınıfı Öğretmeni  ………….

2/A Sınıfı 1. Dönem 1. Veli Toplantısı  (Sene Başı toplantısı)  29.09.2011 Tarihinde Sınıf ………………..  Başkanlığında Saat 15:15’te 2/A sınıfında yapıldı.

1- Tüm veliler tam olarak katıldı. Açılış konuşmasını yapan sınıf öğretmeni velilere “Hoş geldiniz” dedikten sonra sınıfla ilgili kısa açıklamalarda bulundu, sınıfın genel özelliklerini anlattı. Ayrıca velilere “Katılımınızdan dolayı öncelikle sizlere teşekkür eder, çocuğumuzun eğitimi konusunda sınıf öğretmeni ve diğer öğretmenlerle işbirliği içinde olmanızı diler, toplantının başarılara vesile olmasını temenni ederim.” dedi.

2- Sınıf öğretmeni ………….. “Plansız ve programsız çalışmalar öğrenciyi derslerden uzaklaştırır, bu bakımdan özellikle evde öğrencilerimizi planlı ve programlı çalışmaya yöneltmemiz gerekmektedir. Okulda verilen ödevlerin öğrenciyle birlikte yapılması ancak velinin sadece yardımcı olması ödev yapmaması belirtildi. Ancak okulda öğrenilen bilgilerin ve derslerin evde düzenli olarak tekrarının yapılması öğrenmeyi ve anlamayı hızlandırır. İşte burada görev velilerimize düşmektedir;  bu  tekrarın veya verilen ödevlerin yapılmasının takibi, denetlenmesinin yapılması öğrenmenin kalıcılığı açısından önemlidir. Bu yüzden düzenli olarak kontroller yapılmalı, ilgilenilmelidir.

Yalnız bu kontrollerin baskı altında, tutucu, bıktırıcı tutum ve sözlerden uzak olması gerekmektedir. Aksi takdirde bunlar öğrenciyi daha fazla ders ve okuldan uzaklaştırır, soğutur.” Dedi. Velilerde bu konuda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmede gereken özeni göstereceklerini söylediler.

3-Öğretim programındaki değişiklikler sınıf öğretmeni ………….. tarafından açıklandı. Yeni programın  öğrenciyi ön planda tutması sebebiyle sınıfta yapılacak etkinlikler için gerekli malzemelerin temini konusunda velilerin yardımcı olması istendi.Bu konuda söz alan veli Nermin VAROL“ Mahallemizin maddi durumunun yetersiz olması sebebiyle yapılacak çalışmaların imkanlar ölçüsünde planlanmasını istiyorum” dedi.Sınıf öğretmeni ………………….. ise bu konuda yardımcı olacağını söyledi.

4- Sınıf Öğretmeni …………………. “Öğrencilerimizin başarısını sadece okul ve derslere değil tüm hayatlarına yaymak gerekmektedir. Bu açıdan her konuda bizler ve sizler iş birliği yapmak zorundayız. Bu açıdan hepinizi her zaman bekliyoruz. Öğrencilerimizin tertip ve düzenlerinin yanında  sürekli diyalog halinde bulunmanızda  alınacak karar ve önlemlerin konuşulması ve başarının sağlanması bakımından gereklidir.”dedi. velilerin uyarılmalarına karşın öğrencilerin hala okul dışında kalan zamanlarında oldukça boş bırakıldıkları, zamanlarını yaşlarına uygun olmayan mekanlarda geçirdiklerinin görüldüğü hatırlatılmış ve bu tip davranışların onları sorumsuzca bir yaşam biçimi edinmelerine sebep olacağı bir kez daha vurgulanmıştır. Toplum içinde görev alabilen sorumluluklarını bilen insanlar yetiştirmek için velilerin üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiği söylendi.

5- Sınıf  öğretmeni  ………………….. “Temizlik alışkanlığı öğrencinin okuldan önce evde öğreneceği bir alışkanlıktır. Çocuklarımıza vücudunu, üstünü ve çevresini temiz tutmasını öğretmek gereklidir; bu büyüme çağındaki bir insanın öğrenmesi gereken temel alışkanlıklardandır.

Bu açıdan öğrencinin evde forma, pantolon, ceket, çorap vb. giysilerinin temiz tutulması ve bu alışkanlığın sizler tarafından verilmesi, okula gelirken bu açıdan kontrol edilmesi önemlidir.

Kız çocuklarımızın saçları taralı, uzun ise örülmüş olması; Erkek çocuklarımızın saçları kısa olması; ve tüm öğrencilerimizin haftalık ve günlük bakımlarının yapılmış olarak okula gelmesi sizlere düşmektedir.

Özellikle çocuğumuz hasta ise okula gönderilmemesi hem öğrenci hem de diğer arkadaşları için yararlı bir harekettir. Ağız ve diş sağlığı en çok ihmal edilen alışkanlıklardan biridir, bu konuda evde çocuklara mutlaka yardımcı olunması gerekmektedir. Buna önem verilmesi, çocuklarımızın sağlığı açısından önemli olduğundan evde bu alışkanlığın devam ettirilmesi görevi yine sizlere düşmektedir.” Dedi. Velilerden ………..,bu konuda söz alarak “ temizlik konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için gerekli özeni göstereceğiz” dedi.

6- Sınıf  öğretmeni  ……………….. “Öğrencilerimizin okula gelirken ders araç ve gereçlerinin kontrol edilmesi eksiklerinin tamamlanması, yıpranmış olanların uygun bir zamanda onarımı ve bakımının yapılması bu öğrencilerimizin kişiliklerinin sağlıklı olarak gelişmesinde yardımcı olmaktadır. Bu işlerin düzenli olarak aksatılmadan yapılması sizlere düşen görevlerdendir.” Dedi. Ayrıca sınıfta yapılacak etkinlikler için öğrencilerden istenecek malzemelerin   karşılanmasının iyi olacağını söyledi.

7-Okumanın önemi üzerinde duruldu. Bunun için de sınıfta bir kitaplık oluşturulması öğrencilerin başarısının artırmada etkili olacağı vurgulandı. Sınıf kitaplığı oluşturmak için her velinin kitaplığa üç hikaye kitabı bağışlaması kararı alındı.

  Sınıf  öğretmeni  ………………. “Öğrencilerimizin zamanında derslere gelmemesi, yani geç gelmeleri hem derslerimizin bölünmesine hem de öğrencilerimizin motivasyonunun bozulmasına neden olan bir durumdur. Aynı zamanda okula çok erken gelmenin de çocukları yorduğunu ve olumsuz etkilediğini söyledi. Saat 08:15 de okulda olmaları gerektiği belirtildi. Bu yüzden çocuklarımızı zamanında okula yollamak veya neden geç kaldıklarını bildiren bir yazı vermek gerekmektedir. Ayrıca öğrenciyi bu konuda sık sık kontrol etmek takibini yapmak öğrenci ve sizler açısından gerekmektedir.

Velilerde bu konuda okul yönetimine yardımcı olacaklarını söylediler.

Okula  getirdikleri beslenme konusunda daha düzenli ve temiz olmaları söylendi. Dökülecek ve kokacak yiyeceklerin beslenme çantalarına konulmaması söylendi. Mutlaka kahvaltı yapmaları söylendi.Veliler bu konuda daha dikkatli olacaklarını söyledi.Ayrıca gündem dışı olarak öğrencilere yapılacak etkinliklerde fotokopi gerektiğinden, fotokopi kağıdı alınması gerektiği belirtildi.veliler bu konuda destek olacaklarını söylediler.

8- Sınıf  öğretmeni ………………. ;Okulumuzun yeni olması ve özellikle bu sınıfın yeni oluşturulması sebebiyle sınıfımızın perdeleri ve çocukların oturaklarına minder yaptırılması gerektiğini söyledi.Veliler bu konuda hem fikir olduklarını söylediler. Sınıf  öğretmeni  ……………; sınıfımızın projeksiyon cihazına ihtiyacı olduğunu söyledi.Tüm velilerin bunun bir süre ertelenmesi gerektiğini söylediler.

9- Öğrenci veli temsilcisinin seçimi yapıldı. Yapılan seçimde ……………….  23 oy alarak sınıf veli temsilcisi seçildi.

Okul aile Birliği için üye …………….. ve ……………… seçildi.

10-Sınıf öğretmeni Mehmet BALCI ve tüm sınıf velilerinin iyi dilek temennileriyle toplantı sonlandırıldı.

 

 

 

 

 

……………………..                                                               ………………………………

Sınıf Veli Temsilcisi                                                                                            Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

UYGUNDUR.

…/…/ 2011

……………………..

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

 

1-      Öğrencilere evde rahat ders çalışabilecekleri bir ortam sağlanacak.

2-      Öğrencilerin planlı ve programlı ders çalışmalarına yardımcı olunacak.

3-      Sınıf içi etkinlikler için gerekli malzemeler sağlanacak.

4-      Öğrencilerin kişisel bakım ve temizlikleri zamanında yapılacak.

5-      Okula zamanında gelmeleri için gerekli titizlik gösterilecek.

6-      Sınıf kitaplığına her veli  3 hikaye kitabı bağışlayacak.

7-      Beslenme uygulamasına bir süre daha devam edilecek. Okula getirilecek

yiyeceklere dikkat edilecek.

8-      Diş sağlığı için okulda ve evde gerekli tedbirler alınacak.

9-      Sınıfımızın oturakları için minder yaptırılacak.

 

 

 

 

 

 

Saliha EMEKSİZ                                                                                             Mehmet BALCI

Sınıf Veli Temsilcisi                                                                                            Sınıf Öğretmeni

 

 

 

 

 

UYGUNDUR.

…/…/ 2011

Süleyman ORAKÇI

Okul Müdürü

 

 

Bu Yazı  Şu Ana Kadar   634   Kere Okundu
 

Bu Konu Hakkında Bir Şeyler Söylemek İstermisin!