Ekim 6, 2011 - SON DAKİKA    No Comments

2011-2012 1.sınıf sene başı zümre

2011-2012 1.sınıf sene başı zümre

SABİHA GÖKÇEN İLKÖĞRETİM OKULU
2011-2012 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF, 1. YARIYIL
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO : 1
TARİH : 12 EYLÜL 2011 SALI
SAAT : 09.30
YER : 1/A SINIFI
TOPLANTIYA KATILANLAR: OYA ÇELİK, AJDA ERDOĞAN, TÜLAY YILDIRIM, MEHMET KARADON, Md. Yrd. ÖZGÜR KAPLAN

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklama.
2. Geçen öğretim yılında yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağının incelenmesi.
3. Eğitim-öğretim programlarının ve Atatürkçülük konularının incelenmesi, derslerde kullanılacak yöntem ve teknikler, uygulamada yaşanabilecek güçlüklerin görüşülmesi.
4. Kılavuz kitapların incelenmesi, yıllık planların görüşülmesi, yapılacak gezi-gözlem konularının belirlenmesi.
5. Haftalık ders çizelgesinde yapılan değişikliklerin incelenerek, serbest etkinlik saatlerinin görüşülmesi
6. Proje ödevleri ve performans görevleri ile ilgili konuların belirlenmesi, ölçme değerlendirmede kullanılacak yöntemlerin görüşülmesi.
7. 2010–2011 iş takviminin incelenerek ünite ve tema sürelerinin belirlenmesi.
8. Zümre ve Veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi.
9. Sınıfların eğitim-öğretime hazırlanması. Sınıf içi ders araç-gereçleri ve sınıf kitaplıklarının düzenlenmesi için yapılacak çalışmaların görüşülmesi.
10. Öğrencilerin sağlık ve beslenme ve düzen konularının görüşülmesi.
11. Dilek ve öneriler, kapanış.

OYA ÇELİK AJDA ERDOĞAN TÜLAY YILDIRIM MEHMET KARADON
1/A Sın. Öğr. 1/B Sın. Öğr. 1/C Sın. Öğr. 1/D Sın. Öğr.

ÖZGÜR KAPLAN
OKUL MÜD. YARD.

Vedat DELİCE
OKUL MÜDÜRÜ

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

1. 1. Sınıf öğretmenleri, Md. Yrd. Özgür KAPLAN başkanlığında 1/A sınıfında toplandı. Müdür yardımcısı ÖZGÜR KAPLAN yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunarak toplantıyı açtı.

2.Geçen öğretim yılında yapılan okulumuz birinci sınıflarına ait, zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanakları incelendi. Bu yılki değişikliklere göre eklenmesi gereken yeni gündem maddeleri eklendi.

3.Öğretim programları incelendi, programa uygun olacak şekilde planlama yapılarak eğitim-öğretime hazır olarak başlanılmasının ve Atatürkçülük konularının incelenerek yıllık planlara uygun olacak şekilde dağıtılarak yerleştirilmesinin önemli olduğu Ajda ERDOĞAN tarafından söylendi.
Derslerde kullanılacak yöntem ve teknikler;
—Öğrencilerin bitişik el yazısını güzel, kurallı ve düzenli yazmaları için okulun ilk günlerinde gerekli özenin gösterilmesi gerektiği,
— Türkçe derslerindeki etkinliklerin tamamen ve zamanında yapılması gerektiği,
—Anlama ve anlatım çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği,
—Yazı tahtalarını çizgilerinin ayarlanması gerektiğini, kullanılan yöntem ve tekniklerde gösteri, soru-yanıt, eğitsel oyunlar, grup çalışması metotlarına sıklıkla yer verilmesi gerektiği,
—Matematik derslerini uygulama ağırlıklı ve oyunlaştırılarak işlenmesinin daha kalıcı olacağı,
— Hayat Bilgisi konularında yakın çevremizden faydalanılarak ve materyalleri çocukların ilgisini çekecek şekilde belirleyerek seçilmesinin derlerin verimliliğini arttıracağı,
—Görsel Sanatlar dersinde duygu ve düşüncelerini ifade edici çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiği,
— Belirli gün ve haftaların zamanında ve birlikte işlenmesi gerektiği, ünite sonlarında konuları pekiştirici etkinlikler kullanılarak ünitenin pekiştirilmesi gerektiği konularında görüş birliğine varıldı.

Hayat Bilgisi Ders saatlerinin 5’ten 4’e düşürülmesi nedeniyle konuların yetiştirilmesinde sorun yaşanabileceği ve uzun süreli ve çok tekrar eden konuların kısaltılabileceği Mehmet KARADON tarafından belirtildi.

4. Kılavuz kitaplar incelendi. Türkçe Dersi kılavuz kitabı elimize ulaşmadığından daha sonra incelenmesi kararlaştırıldı. Kılavuz kitaplarda yıllık planı bulunan dersler için yıllık plan hazırlamaya gerek olmadığı konusunda görüş birliğine varıldı. Diğer derslerin yıllık planlarının 04.10.2010 tarihine kadar hazırlanması kararlaştırıldı.
Yıl içinde yapılacak geziler aşağıdaki şekilde belirlendi:
— Atatürk Evi ve Zübeyde Hanım Köşkü Gezileri (Okul Heyecanım Teması Kapsamında)
— Sasalı Doğal Yaşam Parkı Gezisi ( Benim Eşsiz Yuvam Teması Kapsamında)
— Ümran Baradan Oyuncak Müzesi Gezisi (Dün Bugün Yarın Teması Kapsamında)
— Sarnıç Piknik Alanı Gezisi (Dün, Bugün, Yarın Teması Kapsamında)

Bu geziler dışında tema ve ünitelerin işlenişlerine bağlı olarak gerekli görülen zamanlarda farklı gezilerin de yapılabileceği konusunda görüş birliğine varıldı.
Ayrıca tiyatro oyunları ve sinema filmlerinin takip edilerek 1. sınıf düzeyine uygun oyun ve filmlere gidilmesi kararlaştırıldı.

5. Haftalık ders saatlerinde yapılan değişiklikler incelendi. Haftada 5 saat uygulanması gereken serbest etkinlik saatlerinde farklı çalışmalarla öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun olarak yeteneklerini geliştirici etkinlikler uygulanabileceği Tülay YILDIRIM tarafından belirtildi. Bu çalışmaların satranç, halk oyunu, drama, film izleme, bitki yetiştirme, masal dinleme, şarkı söyleme vb. olabileceği konusunda görüş birliğine varıldı.

6. Proje ödevleri ve performans görevleri konusu görüşüldü.
• Her öğrenciye istediği dersten en az bir proje, her dersten her öğrenciye her dönem için en az bir
performans görevi verilmesine,
• Öğrencinin seviyesine ve gelişimine uygun olmasına,
• Proje görevlerinin 2.dönem verilmesine ve zümrelerin gerekli gördüğü takdirde ekleme veya çıkarma
yapılmasına karar verildi.

PROJE ÖDEVLERİ ( 1. VE 2. DÖNEM )

TÜRKÇE
1-Kelimelere uygun görselleri yapıştırma
2–Resimlerin altlarına adlarını yazma
3-Verilen kelimelerle uygun cümleler kurma
4-Bir cümle içindeki fazla kelimeyi çıkarma

HAYAT BİLGİSİ
1-Okul çevresini güzelleştirmek ve temiz tutmak için yeni fikirler üretip,ortaya koyma
2-Aile albümü yapma
3-Geçmiş zamanda oynanan oyunlar
4-Zaman içinde kıyafetlerin değişikliği

MATEMATİK
1-Rakamları kullanarak sayısı 20 den az olan nesneleri belirleme ve altlarına yazma
2-Sayılarla ilgili problem kurma
3-Daldan toplanan elmanın sepete konduğunda, sepetteki elmanın çoğaldığını söyleme
MÜZİK
1- Yeni bir ritim çalgısı oluşturma ve öğrendiği bir müziğe eşlik etmek
2- 4 kişilik bir grup kurarak şarkı söyleme
3- Çocuk şarkıları söyleme
BEDEN EĞİTİMİ
1-Bir top eşliğinde engelli bir parkurda hedefe varıp geri dönme
2-Çember oluşturup bu çemberde birbirlerine topu düşürmeden sırayla atma
GÖRSEL SANATLAR
1-Bildikleri bir öyküyü görsel çalışmalarla anlatma
2-okul bahçesinde gördüklerini defterine çizme

PERFORMANS GÖREVLERİ ( 1. VE 2. DÖNEM )

TÜRKÇE
1- Yarım bırakılan öyküyü tamamlayıp hikâye haritasını oluşturma.
2-Anlamlı cümle oluşturma
3-Başından geçen bir anıyı yazarak anlatma
4- Atatürk konulu şiir ezberleme

MATEMATİK
1- Örüntü modelleri oluşturma
2- 20 ye kadar yazma ve okuma
3- Sayıların altına değeri kadar resim kesip yapıştırma
4- Sayı panosu oluşturma

HAYAT BİLGİSİ
1- Komşuların adlarını yazabilme
2- Evlerinde yaşayanları yazabilme
3- Okulda öğrendiği kuralları yazma
4- Doğal afetler konulu arşiv oluşturma.
MÜZİK
1- Öğrendiği okul şarkılarını söyleme
2- Bir tekerleme öğrenme

BEDEN EĞİTİMİ
1- Oyunlardan sonra temizlik alışkanlığını doğru yapma
2- Bir oyunun nasıl oynandığını öğrenme

GÖRSEL SANATLAR
1- Renkleri ayırt ederek verilen resimdeki ağaçları yeşile boyama
2- Hayalimizin resmini çizme

PERFORMANS GÖREVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1-Konu ile ilgili araç gereçlerin kuralına uygun kullanımı (10 puan)
2-Konu ile ilgili araştırma yapılması (10 puan)
3-Ödev konusu ile ilgili temel kavramları anlama ve anlatma (20 puan)
4-Çalışmayı kendi başına hazırlama(15 puan)
5-Çalışmanın düzeni, temizliği ve görünümü.(15 puan)
6-Yazı güzelliği (10 puan)
7-Çalışmanın konuyu yansıtması (10 puan)
8-Çalışmanın zamanında teslimi (10 puan)

Ölçme değerlendirme yaparken grup değerlendirme, akran değerlendirme, proje ve performans değerlendirme ölçeklerinden faydalanılması gerektiği üzerinde duruldu.

7. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi incelendi.
Buna göre;
1.Dönem : 89 iş günü
2.Dönem : 87 iş günü
Toplam : 176 iş günü olduğu görüldü.

2011-2012 öğretim yılı başlangıcı 19 Eylül 2011 Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2011Cuma

Atatürk’ü anma günü 10 Kasım 2011 Perşembe
Atatürk Haftası 10–16 Kasım 2011

Öğretmenler Günü 24 Kasım 2011Perşembe

Kurban Bayramı 15- 16- 17–18 Kasım 2011
Yılbaşı 01 Ocak 2011 Pazar

Birinci dönemin sona ermesi 20 Ocak 2012 Cuma
Yarıyıl Tatili 23 Ocak 2012 Pazartesi – 3 Şubat 2012

İkinci yarıyıl başlangıcı
06 Şubat 2012 Pazartesi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İlköğretim okullarında 23 Nisan 2012
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2012 Cumartesi günü başlar 20 Mayıs 2010 Pazar sona erer.
Ders Yılının Sona ermesi 8 Haziran 2012 Cuma

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIFTA İŞLENECEK TEMA SÜRELERİ VE İŞ GÜNLERİ

1. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ TEMA VE SÜRELERİ

TEMALAR BAŞLAMA- BİTİŞ SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
1. Okul Heyecanım A 70
2. Benim Eşsiz Yuvam B 60
3. Dün, Bugün, Yarın C 48

1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTE VE SÜRELERİ

ÜNİTELER BAŞLAMA- BİTİŞ SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
1. Geometri ve Doğal Sayılar 49 (42) saat
2. Sayılar ve Ölçme 30 (26 saat)
3. Geometri ve Sayılar 40 (30 saat)
4. Paralarımız- Ölçme 38 (30 saat)
5. Sayılar- Ölçme 20 (17 saat)
TOPLAM: 177 İŞGÜNÜ/ 145 SAAT

1. SINIF TÜRKÇE DERSİ TEMALARI VE SÜRELERİ
1.DÖNEM:

İLKOKUMA

TEMA ADI
BAŞLAMA- BİTİŞ

SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
İlk okumaya hazırlık
***********
10
“E-L-A-T” Birey ve Toplum 15
“İ-N-O-R-M” “ 15
“U-K-I-Y-D-S” Değerlerimiz 15
“Ö-B-Ü-Ş-Z-Ç” Sağlık ve Çevre 15
“G-C-P-H” Atatürk 10
“Ğ-F-V-J” “ 10
1.DÖNEM SONU
2.DÖNEM:
TEMA ADI

BAŞLAMA- BİTİŞ

SÜRE
(İŞ GÜNÜ)
Oyun ve Spor 20
Üretim Tüketim ve Verimlilik 20
Hayal Gücü 20
Dünyamız ve Uzay 15
Okuma Bayramı Hazırlıkları 15
2.DÖNEM SONU

8. Zümre ve veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi;
1. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TARİHLERİ 1. DÖNEM VELİ TOPLANTI TARİHLERİ

1.Zümre Toplantısı: 12.09.2011 1. Veli Toplantısı : 23.09.2011
2.Zümre Toplantısı: 01.02.2012 2. Veli Toplantısı : 13.01.2011
Bu tarihler dışında gerekli görüldüğünde zümre ve veli toplantılarının yapılabileceği belirtildi.
2. dönem yapılacak olan zümre toplantı tarihlerinin 2.dönemin ilk toplantısında belirlenmesi kararlaştırıldı. Okul idaresi tarafından belirlenecek olan veli toplantı tarihlerinde de veli toplantısı yapılması gerektiği hatırlatıldı.

9. İlköğretim okullarının birinci sınıflarında bulunması ve kullanılması gereken “Mevsim Şeridi, Ünite ve Etkinlik Köşeleri, Türkiye Haritası, Atatürk Köşesi” vb. incelenerek eksikliklerin 19 Eylül 2011 tarihine kadar tamamlanması kararlaştırıldı.
Ajda ERDOĞAN, öğrencilerin her ders için gerekli olan araç ve gereci almalarının sağlanması gerektiğini, öğrencilerin ders araç ve gereçlerini düzenli kullanmaları için gerekli eğitim ve alışkanlığın verilmesine gayret gösterileceğini, gerekli malzemelerin liste halinde velilere iletilmesi gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin kullanacakları ders araç-gereçlerinin aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir:

**5 adet küçük boy güzel yazı defteri (40 yaprak) (1 tanesi kaplanıp etiketlenerek öğretmene teslim edilecek)
** 2 adet küçük boy çizgili yazı defteri (40 yaprak)
** 2 adet Matematik defteri (kareli küçük boy (40 sayfa)
** 15–20 cmIik üzerinde geometrik şekiller bulunan cetvel
** Abaküs, çubuk ve fasulye takımı ( üzeri etiketlenerek öğretmene teslim edilecek)
** Kalem kutusu (çok renkli, oyuncaklı, dikkat çekenlerden olmasın. Ayrıca çocuklarımızın açıp kapatırken zorlanmayacağı şekilde olmalı. )
** Kaliteli kurşun kalemler (yuvarlak tipte ve silgisiz olacak, basmalı kalem alınmayacak)
**Kırmızı kalemler (kaliteli olmalı)
** Yumuşak leke bırakmayan beyaz silgi ( kesinlikle kokulu ve renkli olmayacak)
**Hazneli kalemtıraş (çöpü içinde kalanlardan)
**12 adet kaliteli Kuru Boya (çantasında duracak)
**12 Adet Pastel Boya (üzeri etiketlenerek öğretmene teslim edilecek)
** 12 lik suluboya ( evde duracak istendiğinde getirilecek)
**Her renk elişi kâğıdı seti (öğretmene teslim edilecek)
**3 adet küçük boy Pritt yapıştırıcı ( 2’si evde duracak, 1 tanesi öğretmene teslim edilecek)
**Makas (kazaları önlemek için küt uçlu makasları tercih ediniz.)
**Ürün dosyası (40 lık sunum dosyası, kızlar için kırmızı, erkekler için mavi, öğretmene teslim edilecek)
** Oyun hamuru, en az üç renk (kanserojen madde içerebileceğinden bilinmeyen markalardan olmayacak)
**Resim kâğıtlarının yerleştirileceği karton dosya ve 50 adet küçük boy resim kâğıdı (dosya üzeri etiketlenecek öğretmene teslim edilecek )
** Değişik renklerde 3 adet kaliteli tahta kalemi (kanserojen madde içermeyenler tercih edilmelidir. Öğretmene teslim edilecek)
Öğrencilerin ders için gerekli araç gereçleri temin etmelerinin sağlanmasına, ders araç-gereçlerini alamayacak durumda olan öğrencilerin idareye bildirilerek sorunun çözümlenmesine, ders araç-gereçlerinin nasıl kullanılması gerektiği konusunda gerekli eğitimin verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.
Sınıf kitaplıklarının düzenlenmesi için mevcut kitaplıkların zenginleştirilmesi konusunda velilerle işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

10. Öğrencilerin sağlığı ve beslenmesi ile ilgili görüşüldü. Öğrencilerin sağlıklı yaşamaları için öncelikle sağlıklı beslenmeleri gerektiği üzerinde durularak veli toplantılarında sıklıkla vurgulanması ve bu konuda veli duyarlılığını arttırılması gerektiğine karar verildi. Ayrıca ağız ve diş sağlığı konusunda öğrenci ve velilere gerekli eğitimin verilip uyarının yapılması gerektiğine ve kontrollerinin her gün yapılması gerektiği belirtildi. Beslenme saatinin, 2. dersin bitimine 10 dakika kala başlayıp 3. dersin başlangıcında sona ermesi kararlaştırıldı.
Kız öğrencilerin saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, okul kıyafetine uygun çoraplarını giymiş, erkek öğrencilerin saçları tıraşlı, temiz ve düzenli bir şekilde olması gerektiği belirtilerek bu konuda velilerle işbirliği yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

11. Toplantı iyi bir eğitim-öğretim yılı geçirilmesi dilekleri ile sona erdi.
………………………………………………………………………………………………..
SORUBAK İlköğretim Okulu
2011 – 2012 Öğretim Yılı 1. Sınıf 1. Yarıyıl
‘Zümre Öğretmenler Kurulu” Toplantı Tutanağı

Sıra N o : 1
Tarih : 09 Eylül 2011 CUMA
Saat : 11.30
Yer : Müdür Yardımcısı Odası
Toplantıya Katılanlar:
1/A Sınıf Öğretmeni=ö.Süleyman DİNÇGİL
Müdür yardımcısı =Vahdettin TEKELİ

Gündem
1. Açılış ve yoklamanın yapılması
2. Geçen öğretim yılında yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağının incelenmesi.
3. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması
4. 2504 Sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan Atatürkçülük konularının derslere dağılımı.
5. Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların hazırlanışı.
6. Sınıfın düzenlenmesi
7. Zümre toplantı tarihleri ve veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi
8. 2011-2012 öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi
9. Serbest etkinlik dersinin incelenmesi
10.Öğrenci kılık ve kıyafetleri
11.Öğrenci grafiklerinin düzenlenmesi
12.Öğrencilerin ders araç ve gereçlerinin temin edilmesi ve kullanılması
13.Sınıf içi ders araç ve gereçleri
14.Öğrencilerin okula devamlarının sağlanması
15.Sınıf ve okul temizliği
16.Derslerde kullanılacak metot ve teknikler belirlenmesi
17.2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilecek olan performans ve proje ödevlerinin belirlenmesi.
18.Öğrencilerin sağlığı ve beslenmeleri
19.Okuldaki mevcut kaynaklardan yararlanma
20.Ölçme ve değerlendirme
21.Veli ve öğretmen işbirliği
22.Serbest etkinliklerin hazırlanması
23.Sağlık problemi olan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi.
24.Yeni ders programı üzerine görüş ve öneriler.
23.Dilek ve temenniler, kapanış

1. SIDIKA İlköğretim Okulu 1 sınıf öğretmenleri ile Müdür yardımcısı Müdür Yardımcısı odasında toplandı. Müdür yard. Vahdettin TEKELİ yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunarak toplantıyı açtı.

2.Geçen öğretim yılında yapılan okulumuz birinci sınıflarına ait, zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanakları Ö.Süleyman DİNÇGİL tarafından okundu.

3.Türk Milli Eğitiminin genel amaçları öğretmen Vahdettin TEKELİ tarafından okundu.

4.Atatürkçülük konularının incelenerek yıllık planlara uygun olacak şekilde dağıtılarak yerleştirilmesinin önemli olduğunu müdür yard. Vahdettin TEKELİ tarafından söylendi.

5.Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların sene başında programa uygun olacak şekilde yapılarak eğitim öğretime hazır olarak başlanılmasının önemli olduğu müdür yard Vahdettin TEKELİ tarafından söylendi.

6. İlköğretim okullarının birinci sınıflarında bulunması ve kullanılması yönetmelikle zorunlu hale getirilmiş olan “Mevsim Şeridi, Ünite Köşesi, Resim-Yazı Köşesi, Atatürk Köşesi, Grafikler, Koleksiyonlar vb. çalışmalar için gerekli panolardan eksik olan varsa, bir an önce tamamlanması gerektiği, müdür yard Vahdettin TEKELİ tarafından söylendi.

7.Zümre toplantılarının ve veli toplantı tarihlerinin aşağıdaki tarihlerde yapılmasını söyledi ve bu tarihler kabul edildi.
1.Zümre toplantısı : Eylül ayı içerisinde
2.Zümre toplantısı : İkinci dönem başında

1. veli toplantısı: Eylül ayı içerisinde
2. veli toplantısı: Aralık ayı içerisinde

8.2011- 2012 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi. Buna göre

1.Dönem : 86 iş günü
2.Dönem : 87 iş günü
Toplam : 176 iş günü olduğu görüldü.

2011-2012 öğretim yılı başlangıcı 19 Eylül 2011 Pazartesi
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2011 Cumartesi

Atatürk’ü anma günü 10 Kasım 2011 Perşembe
Atatürk Haftası 10-16 Kasım 2011

Öğretmenler Günü 24 Kasım 2011 Perşembe

Kurban Bayramı 5-6-7-8-9 Kasım 2011
Yılbaşı 01 Ocak 2012 Pazar

Birinci dönemin sona ermesi 28 Ocak 2011 Cuma
Yarıyıl Tatili 21 Ocak 2012 – 05 Şubat 2012

İkinci yarıyıl başlangıcı
06 Şubat 2012 Pazartesi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İlköğretim okullarında 23 Nisan 2012
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2012
Ders Yılının Sona ermesi 08 Haziran 2012 Cuma

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı 1. Sınıflarda İşlenecek Tema İsmi, Süresi ve İş Günleri

1. Sınıf Tema ve Süreleri

Temalar Başlama- Bitiş Süre
(İş Günü)
1. Okul Heyecanım 19 Eylül 2011
6 Ocak 2012 76
2. Benim Eşsiz Yuvam 09 Ocak 2012
20 Nisan 2012 65
3. Dün, Bugün, Yarın 25 Nisan 2012
08 Haziran 2012 32

GRUP
ADI:
ÖĞRETİLECEK GRUP SESLER ÖĞRETİMİNE BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
A e, l, a, t – E, L, A, T 10 EKİM 2011 27 EKİM 2011
B i, n, o, r, m – İ, N, O, R, M 01 KASIM 2011 25 KASIM 2011
C u, k, ı, y, s, d – U, K, I, Y, S, D 28 KASIM 2011 16 ARALIK 2011
D ö, b, ü, ş, z, ç – Ö, B, Ü, Ş, Z, Ç 19 ARALIK 2011 30 ARALIK 2011
E g, c, p, h – G, C, P, H 30 ARALIK 2011 06 OCAK 2012
F Ğ, v, f, j – Ğ, V, F, J 09 OCAK 2012 20 O C A K 2012

MATEMATİK DERSİ KONULARI

ÜNİTE

İÇERİK
BAŞLANGIÇ TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
1.ÜNİTE • 10’dan 20’ye Kadar Rakamları Okuma ve Yazma
• Bir sayıya Karşı Gelen Varlıkları Belirleme
• Varlıklardan İstenilen Sayı Kadarını Ayırma
• Varlıkları Azlık ve Çokluklarına Göre Karşılaştırma
• Sayıları Sıra Bildirmede Kullanma
• Uzamsal İlişkiler

26.9.2011

25.1.2011
2.ÜNİTE • Paralarımız
• 100 içinde İleriye Ritmik sayma
• Doğal Sayılarda 20 içinde Toplama İşlemi
• Sıfırla Toplama İşlemi
• Toplamada Verilmeyeni Bulma ve Değişme Özelliği
• Zihinden Toplama
• Problem Çözme ve Kurma

28.12.2011

20.01.2012
3.ÜNİTE • 20 İçinde Geriye Ritmik Sayma
• Doğal Sayılarda 20 İçinde Çıkarma İşlemi
• Çıkarma İşleminde Verilmeyeni Bulma
• Zihinden Çıkarma
• Problem Çözme ve Kurma
• Geometrik cisimler
• Varlıkların Ağırlıkları

06.02.2012

06.04.2012
4.ÜNİTE • Bütün ve Yarım
• Eşlik
• Örüntüler
• Uzunluklar
• Problem Çözme ve Kurma
• Tabloları Okuma
• Takvim Üzerinde Günü ve Ayı Belirleme
• Saat Başlarını Okuma

09.04.2012

08.06.2012

9.Serbest etkinlik dersinin öğrencilerin ilgi istek ve becerilerini geliştirecek şekilde işlenmesi gerektiği Sınıf Öğretmeni Ö.Süleyman DİNÇGİL tarafından söylendi

10.Kız ve erkek çocuklarının saçları temiz, taralı, çoraplarını giymiş,formalarının ve ayakkabılarının temiz olmalarının sağlanmasına çalışılacağına öğretmen Ö.Süleyman DİNÇGİL tarafından söylendi

Okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tip sorunların giderilebileceği ise müdür yard Vahdettin TEKELİ tarafından belirtildi.

11.Öğrencinin gelişimlerinin izlenmesine esas olmak üzere; öğrencilerin boy, ağırlık ölçülerinin ekim ayının son haftası içinde alınarak, her şeklin bir öğrenciyi gösterecek şekilde grafiklerin düzenlenmesine ve öğrencilerin bu grafikler içinde kendilerini gösterebilmelerinin sağlanması gerektiğini öğretmen Ö.Süleyman DİNÇGİL tarafından söylendi

12.Her öğrencinin her ders için gerekli olan araç ve gereci almalarının sağlanması gerektiği belirtildi. Öğrencilerin ders araç ve gereçlerini düzenli kullanmaları için gerekli eğitim ve alışkanlığın verilmesine gayret gösterileceğini, öğrencilerin almak zorunda oldukları kırtasiye malzemelerinin velilere liste şeklinde verilerek aldırılacağı belirtildi..

Öğrencilere aldırılacak kırtasiye malzeme listesi;
-4 adet 40 yapraklı çizgili güzel yazı defteri
-60 yapraklı kareli defter
-Hazırlık çalışmaları için resim defteri
-Abaküs (sayı boncukları)
- Açmalı kurşun ve kırmızı kalemler ( Kalemler belli bir kalitede olmalıdır. İyi bir ürün (yazı) için iyi bir malzeme çok önemlidir. Basmalı 0.5, 0.7 gibi uçlu kurşun kalem kullanılmayacaktır. )
-Silgi,kalem açacağı
-12’lik kuru,pastel,sulu boya
-Ürün dosyası
-Suluk,beslenme çantası , beslenme örtüsü
-Kişisel temizlik için kağıt peçete,ıslak mendil,sıvı sabun
-Her renkten el işi kağıdı
-Makas,yapıştırıcı
-Ataç

13.ö.Süleyman DİNÇGİLı köşelerin amacına uygun işlenmesi gerektiğini söyledi. Sınıfın içindeki ders araç ve gereçlerinin eğitim-öğretim çalışmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenmesinin yapılacağını belirtti. Yapılan ders içi etkinliklerin sınıf panolarında sergileneceği, sınıf içi araç gereçlerinin dikkatli bir şekilde kullanılması için öğrencilerin bilinçlendirileceğini söyledi.

14. Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanmasına çalışılacağı ve okula devam etmeyen veya okulu aksatan öğrencilerin okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderileceğini Ö.Süleyman DİNÇGİL belirtti.

15. Müdr yard, Vahdettin TEKELİ sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesi yapılarak öğrencilerin sınıf içindeki görevlerini aksatmadan düzenli bir şekilde yapmalarının sağlanacağını söyledi.

16.TÜRKÇE derslerinde okulun ilk günlerinde çizgi çalışmalarına yeteri kadar ağırlık verilerek öğrencilerin güzel ve okunaklı bir el yazısı yazmaları için gerekli olan el becerilerini geliştirmeye gayret edileceğini Ö.Süleyman DİNÇGİL belirtti.

TÜRKÇE dersi için:Anlatım-Tartışma-Gösterip yaptırma-Bireysel çalışma-Görsel okuma yöntemleri-Grupla öğretim tekniklerinin (gösteri,soru yanıt,eğitsel oyunlar,grup çalışması)

MATEMATİK derslerinde okulun ilk günlerinde rakamların öğretilmesi daha sonra ileri ve geri ritmik saymanın çok önemli olmasından dolayı ritmik sayma üzerinde durulacağı daha sonraki günlerde 4 işlem ile zihinden problem çözme, işlem yapma üzerinde durulmasının matematiğin temeli olduğu öğretmen Ö.Süleyman DİNÇGİL tarafından söylendi

MATEMATİK dersi için :Anlatım-Tartışma-Gösterip yaptırma-Bireysel çalışma-Grupla öğretim teknikleri (gösteri,soru-yanıt, eğitsel oyunlar,grup çalışması)

HAYAT BİLGİSİ derslerinde kitaplardaki konuların ve etkinliklerinin aksatılmadan düzenli bir şekilde işlenileceği ve kontrollerinin yapılacağı öğretmen Ö.Süleyman DİNÇGİL tarafından söylendi.

HAYAT BİLGİSİ dersi için:Anlatım,Tartışma,Bireysel çalışma,Grupla anlatım yöntemleri ( gösteri,soru-yanıt,eğitsel oyunlar,grup çalışması )

Yöntem,teknik ve metotlarının uygulanacağı söylendi.

17. 1 .SINIFLAR PERFORMANS GÖREVLERİ

PERFORMANS GÖREVİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1-Konu ile ilgili araç gereçlerin kuralına uygun kullanımı (10 puan)
2-Konu ile ilgili araştırma yapılması (10 puan)
3-Ödev konusu ile ilgili temel kavramları anlama ve anlatma (20 puan)
4-Çalışmayı kendi başına hazırlama(15 puan)
5-Çalışmanın düzeni,temizliği ve görünümü.(15 puan)
6-Yazı güzelliği (10 puan)
7-Çalışmanın konuyu yansıtması (10 puan)
8-Çalışmanın zamanında teslimi (10 puan)

PERFORMANS GÖREVLERİ
DERSİN ADI: PERFORMANS GÖREVİNİN ADI
Türkçe Şimdiye kadar öğrendiğiniz sesleri (büyük ve küçük) birer satır yazınız.

Babanızın, annenizin, kardeşlerinizin isimlerini yazınız.
Okulunuzun, okul müdürünün, sınıfınızın, öğretmeninizin adını yazınız.
Atatürk’le ilgili sevdiğiniz bir şiir yazınız.
Okuma Yazma Öğreniyorum kitabınızda hoşunuza giden bir sayfayı yazınız.
Sınıfınızda yer alan araç gereçlerin isimlerini yazınız.
Çantanızın içinde yer alan eşyaların isimlerini yazınız.
En sevdiğiniz hayvanların isimlerini yazınız.
Haftanın günlerini yazınız.
Mevsimleri yazarak içinde bulunduğunuz mevsimin aylarını yazınız.

DERSİN ADI: PERFORMANS GÖREVİNİN KONUSU
Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi Okulunuzun bölümlerinin adlarını yazınız.(Örnek:Öğretmenler Odası)
Kişisel bakımımız için yapmamız gerekli eşyaların resimlerini bir kağıda çizerek altına isimlerini yazınız.
Dengeli ve düzenli beslenmeyen insanlar nasıl olur resmini çiziniz.
Köyümüzde gördüğünüz araçların resimlerini çizerek altına isimlerini yazınız.
Sınıfta bulunduğumuz sırada deprem olduğunda ne yapmalıyız bunu resimlerle anlatınız.
Yangınla ilgili bir resim yapınız.
En sevdiğiniz meslekle ilgili resimler bularak bu resimleri bir kartona yapıştırınız.
Atatürk resimlerinden oluşan bir albüm oluşturunuz.
Sınıfınızın resmini çiziniz.

Evinizin resmini çizerek adresini ve telefon numarasını yazınız.

Televizyonda izlediğiniz sel ile ilgili bir haberi resimlerle anlatınız.

DERSİN ADI: PERFORMANS GÖREVİNİN KONUSU
Matematik Okulumuzun 1. katından 2. katına çıkarken kullandığınız merdiven basamakların resimlerini çizerek basamak sayısını yazınız.
Sınıfımızdaki sıra sayısını resim çizerek gösteriniz.
Okulumuzun resmini çizerek bahçe tarafındaki pencere sayısını yazınız.
1’den 100’e kadar yazınız.
1’den 10’a kadar olan sayıları resimlerle gösteriniz.
30’dan geriye doğru birer birer yazınız.
Birkaç tane koyun resmi çiziniz ve kaç tane koyununuz varsa sayarak resmin altına yazınız.
Okul bahçesinde bulunan iki kale direğinin arasının kaç adım olduğunu sayarak yazınız.
Evinizdeki oda sayısını çizerek gösteriniz.

DERSİN ADI: PERFORMANS GÖREVİNİN KONUSU PERFORMANS GÖREVİNİ ALANLAR
Görsel Sanatlar Okulunuzun resmini çiziniz.
Pastel boya kullanarak kış mevsimini anlatan bir resim yapınız.
Evinizin resmini çiziniz.

Atatürk’ü anlatan bir resim yapınız.

En sevdiğin arkadaşını resimle anlat.

Okulunuzun bahçesini anlatan bir resim yapınız.

İzlediğiniz çizgi filmlerden en sevdiğiniz filmin kahramanın resmini çiziniz.
En sevdiğiniz hayvanın resmini çiziniz.
Okulunuzu en hoşunuza giden yerinin resmini çiziniz.
Okuduğunuz hikaye kitabında bulunan resimlerden bir tanesini çiziniz.
Okulunuzda bulunan yangın söndürme araç-gereçlerinin resimlerini çiziniz.

DERSİN ADI: PERFORMANS GÖREVİNİN KONUSU PERFORMANS GÖREVİNİ ALANLAR
Müzik En sevdiğiniz şarkının sözlerini yazınız.
Sevdiğiniz bir şarkıcının özelliklerini yazınız.
Köyümüzdeki/köylerdeki düğünlerde çalınan müzik aletlerinin isimlerini yazınız.

Bir çalgı çalmak isterseniz hangisini çalardınız resmini yaparak anlatınız.

İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını yazınız.

En sevdiğiniz müzik aletinin resmini çiziniz.

Sevdiğiniz şarkıları yazınız.

Okulla ilgili şarkıların isimlerini yazınız.

DERSİN ADI: PERFORMANS GÖREVİNİN KONUSU PERFORMANS GÖREVİNİ ALANLAR
Beden Eğitimi Oynamayı en çok sevdiğiniz oyunu resimle anlatınız ve altına oyunun ismini yazınız.
Okulumuzda yer alan spor araç gereçlerinin resimlerini çizerek altına isimlerini yazınız.

En sevdiğiniz sporculardan 5 tanesinin ismini yazarak hangi spor dalıyla uğraştığını yazınız.

Beden Eğitimi dersi hangi kıyafetlerle yapılır yazınız.

Bildiğiniz spor dallarını yazınız.(basketbol, futbol vb.)

Futbol oynadığınız aracın resmini çizerek ismini altına yazınız.

Yıl içinde en az bir dersten bir proje verilmesine ,örneklerin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verildi.
TÜRKÇE PROJE GÖREVİ.
Ödev Konusu: Masal anlatma.
Ödev Konusu: Atatürk. Atatürk ile ilgili resimler toplayarak bir albüm yapmak.

MATEMATİK PROJE GÖREVİ: Geometrik şekillerden küpe,prizmaya,silindire,küreye benzeyen nesneleri tanıyabilmek.Geometrik cisimleri kullanarak farklı modeller oluşturmak. Artık malzemelerden geometrik şekilli olanları kullanarak bir oyuncak araba veya başka bir araç yapmak.

HAYAT BİLGİSİ PROJE GÖREVİ : Bayrak Yapıyorum

MÜZİK PROJE GÖREVİ:Basit bir müzik aleti yapalım.
Proje Değerlendirme Kriterlerine ilişkin aşağıdaki örneğin kullanılmasına,ancak bu kriterlerin tüm sınıf listesini içine alacak tek bir formda toplanmasına karar verildi.

Öğrencinin Adı SOYADI:………………………………..
DEĞERLENDİRME
PUANLAMA ANAHTARI
ÖLÇÜTLER PERFORMANS DÜZEYİ
Çok iyi (3) Orta (2) Geliştirilmeli (1)
Projenin bilgi düzeyi (İçerik)
Duvar gazetesinin kompozisyonu (Göze hoş görünmesi)
Yazım kurallarını uygulama
Türkçeyi doğru ve anlaşılır bir biçimde kullanma.
Kaynaklardan yararlanma

TOPLAM :……………

Her sınıfın haftalık ders programını hazırlayarak ek olarak koyulmasına karar verildi.

18.Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılacağı, bilinçlendirileceği, dengeli beslenmenin öneminin anlatılacağı, ağız ve diş sağlığı konusuna önem gösterilmesinin önemi, yapılacak veli toplantılarında ailelere ve zaman zaman da öğrencilere anlatılacağını öğretmen Ö.Süleyman DİNÇGİL söyledi.

Ayrıca öğrencilerin özellikle kahvaltının önemi üzerinde durulacağı, beslenme saatlerinde de çocukların beslenmelerinin olup olmadığının kontrol edileceği veli toplantısında da özellikle bu konu üzerinde durulacağı Müdür Yard. Vahdettin TEKELİ söyledi

19.Okulda bulunan mevcut araç ve gereçlerden ,kaynaklardan zamanı geldikçe kullanılabileceğini müdür yard Vahdettin TEKELİ söyledi

20.Öğrencilerin başarılarının ölçülmesinde sınıf içi gözlemlere, performans ve proje görevlerine ,sınıf içi etkinliklerde gösterdikleri başarılara göre yapılacağını öğretmen Ö.Süleyman DİNÇGİL söyledi.

21.1.sınıfta veli-öğretmen işbirliğinin çok önemli olduğu ,belirlenen tarihlerde mutlaka veli toplantılarının yapılacağı,gerekirse telefonlarla da görüşülerek öğrenci ile ilgili bilgi alışverişinde bulunacağı,ayrıca haftada bir gün öğle arası isteyen velilerin gelerek öğrenci hakkında öğretmen ile görüşebileceklerini öğretmen Ö.Süleyman DİNÇGİL söyledi.
22.Serbest etkinliklerin her sınıfın öğrenci istek ve ihiyaçlarına göre düzenlenerek okul müdürüne onaylatılması gerektiği ve bu etkinlikleri hazırlarken Talim Terbiye kurulunun 20.07.2010 haftalık ders çizelgesinde yeni düzenleme ve 08.09.2010 tarihli serbest etkinlikler ile ilgili yayınlamış olduğu Serbest etkinlikler konulu genelgesinde belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

23Bu sene yapılan değişiklikler de göz önünde tutularak kılavuz kitaplarda bulunan kazanımların kazandırılmaya çalışılacağı, ders saati azalan ders kitapları ile ilgili konuların yetiştirilmeye çalışılacağı ama yetişmezse bu konu ile ilgili eğitim –öğretim yılı sonunda kapsamlı bir tutanak tutulacağı Vahdettin TEKELİ tarafından söylendi

24Dilek ve Temenniler bölümünde, zümre başkanı 20112012Eğitim – Öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek toplantıyı bitirmiştir

Ö.Süleyman DİNÇGİL Vahdettin TEKELİ
1-A Sınıf Öğretmeni Müd. Yard.

OLUR
09.09.2011

Ali YÜKSEK
OKUL MÜDÜRÜ

Bu Yazı  Şu Ana Kadar   1.057   Kere Okundu
 

Bu Konu Hakkında Bir Şeyler Söylemek İstermisin!

mardin masaj salonu